مانند آن چه در بخش اول گفته شد عمل می شود با این تفاوت که در این جلسه زاویه و رنگ ظرف ثابت و پارامتر دمای تابشی متغیر ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کوره خورشیدی - جلسه ششم

 اهداف جلسه: بررسی تأثیر تغییر دمای پرتو تابشی در درجه حرارت نقطه کانونی

این جلسه ادامه مطالب جلسه  5 بخش دوم آزمایش است.

 زمان عملیاتی:  5 ساعت

 وسایل لازم: 

کوره ساخته شده

 ظرف شیشه ای ( در کانون )

 نقاله بزرگ آزمایشگاهی بر روی پایه (یا نصب شده پشت آینه )

 ساعت

 دماسنج

 یک ظرف آب 

 

بررسی عوامل موثر در دمای نقطه کانونی (2)

مانند آن چه در بخش اول گفته شد عمل می شود با این تفاوت که در این جلسه زاویه و رنگ ظرف ثابت و پارامتر دمای تابشی متغیر می باشد.

این آزمایش باید در اوقات مختلف روز انجام شود که دمای نور خورشید متفاوت باشد. سه زمان اصلی را برای این آزمایش پیشنهاد می کنیم سه زمان اصلی:

1- ساعت 8 ( حدود 2 ساعت بعد از طلوع آفتاب )

2- ساعت 14 – 12:30 ( ظهر )

3 – حدود 1 ساعت قبل از غروب آفتاب

 

البته در میان این فواصل زمانی جهت افزایش تعداد آزمایش و بالا بردن دقت و تحلیل دقیق تر، دانش آموزان می توانند آزمایش ها را تکرار کنند.

نتایج اندازه گیری درجه حرارت نقطه کانونی در این زمان ها در فرمی مشابه فرم پیوست 4 وارد شود.

با نتایج به دست آمده دانش آموزان تحلیلی در مورد چگونگی تغییر درجه حرارت نقطه کانونی با تغییر درجه حرارت نور تابشی ارائه دهند.

 

مطالب مرتبط:

کوره خورشیدی - جلسه اول

کوره خورشیدی - جلسه دوم

کوره خورشیدی - جلسه سوم

کوره خورشیدی - جلسه چهارم

کوره خورشیدی - جلسه پنجم

کوره خورشیدی - جلسه هفتم

 

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان

تهیه: نازنین حسن نیا - تنظیم: فاطمه گودرزی