تبیان، دستیار زندگی
وزیر ورزش و جوانان گفت: در مجموع سه هزار و 770 پروژه در این وزارتخانه در حال اجرا است که از این تعداد تا پایان سال جاری 300 پروژه افتتاح و به بهره برداری می رسد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پروژه های ورزشی تا 50 سال دیگر


وزیر ورزش و جوانان گفت: در مجموع سه هزار و 770 پروژه در این وزارتخانه در حال اجرا است که از این تعداد تا پایان سال جاری 300 پروژه افتتاح و به بهره برداری می رسد.

گودرزی

محمود گودرزی در مراسم نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی گفت: بیش از 70 درصد از حدود سه هزار و 500 پروژه باقی مانده نیز کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که نیازمند حمایت بخش خصوصی و تعاونی است.

وی سپس با اشاره به توجه ویژه کشورهای اسکاندیناوی به ورزش همگانی، اظهار داشت: اگر بخواهیم در کشور شاهد توسعه باشیم ناگزیر هستیم به موضوع ورزش توجه ویژه داشته باشیم.

وزیر ورزش و جوانان اظهارداشت: ورزش فارغ از زیرساخت ها، خیلی قابلیت توسعه ندارد بنابراین باید توجه به زیرساخت ها در اولویت قرار گیرد.

گودرزی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که سرانه زیرساخت به یک متر برسد ولی در حال حاضر که برنامه پنجم توسعه در مراحل پایانی قرار دارد، در اکثر استان ها این رقم بین 50 تا 70 سانتی متر است.

گودرزی گفت: اگر میانگین این عدد را 70 سانتی متر در نظر بگیریم، یکی دو استان کشور دارای اعداد بحرانی هستند که نیازمند توجه به این موضوع است.

وی افزود: بهره وری در اماکن ورزشی هم باید طبق قانون به 20 درصد برسد که به دلیل ضعف، سوء مدیریت و نبود برنامه های مناسب این رقم هم اکنون کمتر از 20 درصد است.

گودرزی گفت: وزارت ورزش 200 پروژه بزرگ شناسایی کرده که شامل 120 پروژه سرپوشیده و 80 پروژه روباز است که نیازمند حمایت بخش خصوصی و تعاونی است.

وی با اشاره به فعالیت خیرین در استان های تهران و اصفهان اظهار داشت: در این راستا در سال های گذشته نیز پروژه های خوبی به بهره برداری رسید که از این خیرین و بخش های خصوصی و تعاونی می خواهیم که وزارت ورزش را در اجرای پروژه ها یاری کنند.

وی افزود: بهره وری در اماکن ورزشی هم باید طبق قانون به 20 درصد برسد که به دلیل ضعف، سوء مدیریت و نبود برنامه های مناسب این رقم هم اکنون کمتر از 20 درصد است

وزیر ورزش و جوانان سپس از تهیه دستورالعملی در این خصوص خبر داد و گفت: براساس این دستورالعمل در خصوص واگذاری اماکن نیمه تمام به بخش خصوصی و خیرین، این وزارتخانه آمادگی دارد از خیرین و بخش خصوصی حمایت کامل به عمل آورد.

گودرزی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه های وزارت ورزش و جوانان به اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان نیاز است، گفت: اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام است بنابراین از نمایندگان مجلس می خواهیم که تقاضای پروژه جدید نکنند.

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات اگر با همین روند برای اجرای پروژه ها پیش برویم شاید برای اتمام طرح های نیمه تمام به 50 سال زمان نیاز داشته باشیم.

بخش ورزشی تبیان


منبع: ایرنا