تبیان، دستیار زندگی
یکی از غم انگیزترین و تاثیر گذارترین داستان های عاشقانه فارسی، داستان عشق لیلی و مجنون است. از آنجا که این عشق در یک مقال نمی گنجید ما آنرا در سیزده مطلب جداگانه کار کردیم و در اینجا بصورت مجموعه ای کامل برای شما علاقمندان قرار دادیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بخش اول: لیلی و مجنون

بخش دوم: عشق آمد و کرد خانه خالی

بخش سوم: مجنون نه، که شمع خویشتن سوز

بخش چهارم: بردن مجنون به کعبه

بخش پنجم: می سوخت به آتش جدایی 

بخش ششم: خواستگاری ابن سلام لیلی را

بخش هفتم: از یاریِ تو بریدم از یار

بخش هشتم: لیلی و بجای مجنون ابن السلام!

بخش نهم: آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

بخش دهم: حال مجنون پس از ازدواج لیلی

بخش یازدهم: رسیدن نامه لیلی به مجنون

بخش دوازدهم: یارب چه خوش اتفاق باشد

بخش سیزدهم: پایان عشق لیلی و مجنون

بخش ادبیات تبیان