تبیان، دستیار زندگی
در این مرحله دانش آموزان با توجه به داده های بدست آمده از مراحل قبلی با افزودن مواد پایدار کننده به محلول حباب، محلولی ایده آل ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حباب های غول پیکر - جلسه هفتم

موضوع درس: بررسی عوامل موثر بر پایداری حباب

اهداف جلسه: شامل اهداف رفتاری و آموزشی  افزایش پایداری حباب

زمان عملیاتی: 80 دقیقه

وسایل لازم:

بشر

نی یا پی پت

گلیسیرین

شوینده

آب

حباب های غول پیکر - جلسه هفتم

روند کار

 1- تعیین مقدار ماده افزودنی در محلول حباب (70 دقیقه)

در این مرحله دانش آموزان با توجه به داده های بدست آمده از مراحل قبلی با افزودن مواد پایدار کننده به محلول حباب، محلولی ایده آل تهیه می کنند. مواد پایدار کننده سبب کاهش روانی مولکول های آب موجود بر روی جداره حباب و همچنین میزان تبخیر می شوند. در این مرحله به مانند مراحل قبلی که فقط یک عامل را تغییر می دادیم، فقط مقدار ماده پایدار کننده را تغییر می دهیم.

بدیهی است بقیه عوامل ثابت خواهند بود. از دانش آموزان بخواهید محلول هایی با بهترین نسبت ترکیب به دست آمده در مرحله قبل (طرح درس 6) تهیه نموده و به هر یک مطابق جدول ارایه شده مقدار مشخص و معینی ماده پایدار کننده بیافزایید.

محلول ها را به آرامی هم بزنید تا کف روی سطح آن تشکیل نگردد و همچنین لازم است کف های ایجاد شده بر روی سطح محلول را به آرامی جمع آوری کنید. ماده پایدار کننده مورد استفاده در این آزمایش گلیسیرین می باشد. این ماده را می توانید از فروشگاه های مواد شیمیایی و یا داروخانه ها تهیه نمایید. بهتر است گلیسیرین غلیظ بوده و حالت ژله ای داشته باشد.

اگر بعضی از نتایج حاصل از مرحله قبل (طرح درس 6) با هم نزدیک یا برابر بود، بهتر است این آزمایش را برای همه آن ها تکرار کنید.

از دانش آموزان بخواهید نمودار تغییر پایداری حباب بر اساس مقدار ماده پایدار کننده را رسم نمایند.

2- ارزیابی (10 دقیقه)

در این بخش انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

با توجه به اطلاعات و نتایج حاصل از این آزمایش به محلولی ایده آل جهت ساخت حباب دست یابند. همچنین بدانند که مولکول های آب موجود در غشا حباب با گذشت زمان در اثر نیروی گرانش حرکت کرده و به سمت پایین مهاجرت می کنند. این موضوع از مشاهده قطرات آب که از پایین حباب چکه می کنند، استنتاج می شود.

پدیده تبخیر دیگر عاملی است که سبب سست و نازک شدن دیواره حباب می گردد. افزودن ماده پایدار کننده سبب افزایش گرانروی و همچنین کندی فرآیند تبخیر شده و دوام حباب را زیاد می کند. برخی مواد پایدار کننده دیگر عبارتند از: شکر، عسل ، صمغ عربی و ژلاتین ، در صورت تمایل دانش آموزان می توانید آزمایش فوق را با این ترکیبات تکرار نمایید و یا به صورت مختلط از آن ها در ساخت محلول حباب استفاده کنید.

منابع بیشتر : جدول شماره یک

مطالب مرتبط:

حباب های غول پیکر - جلسه اول

حباب های غول پیکر - جلسه دوم

حباب های غول پیکر - جلسه سوم

حباب های غول پیکر - جلسه چهارم

حباب های غول پیکر - جلسه پنجم

حباب های غول پیکر - جلسه ششم

حباب های غول پیکر - جلسه هشتم

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان

تهیه: مهدی معینی - تنظیم: فاطمه گودرزی