تبیان، دستیار زندگی
اگر زندگى ، بستر تكامل است ، رضامندى هم شرط موفقیت در زندگى است . كسانى مى توانند به تكامل بیندیشند كه با زندگى خود ، مشكل نداشته باشند. میان «مشكل داشتن در زندگى» با «مشكل داشتن با زندگى» تفاوت وجود دارد . همه انسان ها در زندگى مشكل دارند ؛ اما انسان موف
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهارت هایی برای رضایت داشتن از زندگی


زندگی تنها چیزی است که ما از این دنیا در اختیار داریم، زندگی کردن فرصتی است که تنها یک بار نصیب انسان می شود و وقت اضافه هم ندارد بنابراین باید نهایت استفاده را از آن برد؛ زندگی کردن نیز هم چون بسیاری از فنون نیازمند یادگیری مهارت است، همان گونه که برای رانندگی خوب نیاز به تعلیم مهارت های رانندگی است موفقیت در زندگی نیز در گرو داشتن مهارت زندگی است.

کتاب

کتاب "رضایت از زندگی" به قلم آقای عباس پسندیده کتاب منحصر به فرد و جذابی است که با توجه به متون دینی اسلام به مهارت های زندگی پرداخته و راهکارهای مناسبی در جهت رضایتمندی از زندگی ارائه می دهد.

در پیشگفتار این کتاب می خوانیم:

تكامل معنوى، تقرّب به خدا و حیات وصف ناپذیر و جاویدان اخروى، عالى ترین هدف انسان در حیات خویش است كه البته باید آن را به دست آورد. مهم این است كه دنیا تنها بستر تحقّق این هدف است و جز آن، هیچ راهى براى رسیدن به آن هدف عالى، وجود ندارد و در این میان «زندگى»، همه آن چیزى است كه ما از دنیا در اختیار داریم و اساسا حیات اخروى، جز با كنش ها و واكنش هاى ما در پهنه پر پیچ و خم، و پر راز و رمز زندگى شكل نمى گیرد. از این رو دنیا و زندگى در آن، بسى مهم تر از آن است كه در اذهان عمومى وجود دارد.

بى گمان، موفّقیت در زندگى با رویكرد یاد شده، در گروِ داشتن «سواد زندگى» و «مهارت هاى زندگى» است. بسیارى از ناكامى هاى زندگى، به دلیل برخوردار نبودن از دانش و مهارت هاى لازم براى زندگى است. كسانى كه از این دانش و مهارت برخوردارند، مى توانند براى رسیدن به آن هدف متعالى، امیدوار باشند.

نویسنده یکی از شروط اساسی موفقیت و کامیابی در زندگی را رضایت از زندگی نام برده و در مقدمه کتاب چنین می گوید: زندگى در اندیشه دینى، مزرعه آخرت و خاستگاه رسیدن به كمال اُخروى است. گروهى به غلط، دین را «زندگى ستیز» مى دانند و گروهى به اشتباه، «زندگى پرست» مى شوند و ممكن است آنانى كه از تفكر زندگى ستیزى جدا مى شوند، به دامان زندگى پرستى درافتند. دین نه زندگى ستیز است و نه زندگى پرست؛ بلكه دین، زندگى را بستر تكامل و مقدمه آخرت مى داند. بنا بر آنچه گفتیم، زندگى موفق، زندگى اى است كه توأم با رضایت و خرسندى باشد.

اگر زندگى، بستر تكامل است، رضامندى هم شرط موفقیت در زندگى است. كسانى مى توانند به تكامل بیندیشند كه با زندگى خود، مشكل نداشته باشند. میان «مشكل داشتن در زندگى» با «مشكل داشتن با زندگى» تفاوت وجود دارد. همه انسان ها در زندگى مشكل دارند؛ اما انسان موفق، كسى است كه با زندگى اش مشكل نداشته باشد و این یعنى رضامندى از زندگى. براى رسیدن به موفقیت باید به رضامندى رسید و كسب رضامندى، مهارت خاصّ خود را مى طلبد. بدون مهارت، نمى توان به رضامندى دست یافت.

این کتاب در ابتدا به کلیاتی در این موضوع می پردازد که بدین قرار است: ضرورت مهارت، دین و مهارت هاى زندگى، ضرورت پژوهش در این حوزه، ویژگى مهارت هاى دینى، باورهاى رضامندى، زمینه هاى رضامندى، مهارت هاى مقابله با تنیدگى.

در ادامه، کتاب دربردارنده سه بخش است که بخش اوّل كتاب به باورهایى اختصاص دارد كه در رضامندى افراد مۆثرند.

این بخش شامل نه فصل است: فصل یكم: گم شده زندگى، فصل دوم: واقعیت شناسى دنیا، فصل سوم: معناى زندگى، فصل چهارم: روزىِ زندگى، فصل پنجم: آرزوهاى زندگى، فصل ششم: مقایسه در زندگى، فصل هفتم: سخت نگیرید.

اگر زندگى، بستر تكامل است، رضامندى هم شرط موفقیت در زندگى است. كسانى مى توانند به تكامل بیندیشند كه با زندگى خود، مشكل نداشته باشند. میان «مشكل داشتن در زندگى» با «مشكل داشتن با زندگى» تفاوت وجود دارد. همه انسان ها در زندگى مشكل دارند؛ اما انسان موفق، كسى است كه با زندگى اش مشكل نداشته باشد

گذشته از مهارت هاى شناختى، زمینه ها و امكاناتى نیز براى رضامندى لازم است كه در بخش دوم به آنها پرداخته شده است که سه فصل را در برگرفته: فصل یكم: امكانات خوش بختى، فصل دوم: بسترهاى شادكامى، فصل سوم: لذّت اُنس.

بخش سوم، مهارت های مقابله با تنیدگی است؛ فصل مهمى از زندگى را سختى ها و گرفتارى هاى آن تشكیل مى دهد. این، یك واقعیت انكارناپذیر است.

شرط گذر سالم از دوران ناخوشایند، برخوردارى از مهارت هاى خاص آن است كه در این بخش مورد بررسى قرار گرفته است. فصل یكم: ضرورت مهارت براى مقابله با تنیدگى، فصل دوم: واقعیت شناسى سختى ها، فصل سوم: كنترل تفسیرى، فصل چهارم: كنترل اِسنادى، فصل پنجم: معناشناسى، فصل ششم: مثبت شناسى، فصل هفتم: قدرتمند شدن، فصل هشتم: تعدیل لذّت جویى، فصل نهم: كوچك سازى سختى ها.

برگی از این کتاب را با هم ورق می زنیم:

شاید حوادثْ در واقع، آن قدر بزرگ نباشند كه ما تصوّر مى كنیم. اگر انسان، دنیا را بسیار مهم شمرده و آن را محلّ راحتى بداند، سختى هاى آن بسیار بزرگ جلوه مى كند و تحمّل مصیبت هاى آن نیز بسیار دشوار مى گردد. مهمْ شمردن دنیا، فقدان ها و محرومیت هاى آن را بسیار بزرگ تر از آنچه هست، نشان مى دهد و بدین سان، فشار روانى حاصل از آن، بسیار سنگین مى گردد. یكى از عوامل موفّقیت در زندگى، برخوردارى از «هنر كوچک سازى» سختى هاست. نخست باید سختى ها را كوچک كرد و سپس آنها را تحمّل نمود.

کتاب رضایت از زندگی به قلم عباس پسندیده در یک جلد از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحدیث به چاپ رسیده است.

مریم پناهنده                    

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


مطالب مرتبط:

بی خبری از یک توانمندی عجیبمان

سختی ها هم عمرشان کوتاه است

بهترین دفع‏کننده اندوه

فیلم مرتبط:

الهی رضا برضائک

صوت مرتبط:

رضایت از زندگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.