تبیان، دستیار زندگی
نوشتن گزارش كار به دو صورت گزارش مفصل و مقاله...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم

عنوان و موضوع درس:  

گزارش تحقیق

اهداف جلسه:

نوشتن گزارش كار به دو صورت گزارش مفصل و مقاله

زمان عملیاتی: 

حدود 2 ساعت

وسایل لازم: 

تمام تكالیف و گزارش‌های جلسات قبل

كامپیوتر

قابلیت اتصال به اینترنت

روند کار

می‌خواهیم در جلسه آخر تمام كارها را جمع‌ و جور كنیم و نتایج را مكتوب ارایه كنیم. این‌ كار را دانش آموزان به دو صورت انجام خواهند داد. یكی از آنها گزارش كامل تحقیق و دیگری به صورت یك مقاله است.

برای تهیه گزارش كامل كار همان گزارش های تهیه شده در جلسات قبل را باید سروسامان بدهند. یعنی آنها را یك دست كنند. آنها را به‌نحوی مرتب كنند كه از نظر فرمت نگارش شبیه هم باشند. این گزارش‌ها كنار هم روند كار را نشان خواهد داد. حالا با توجه به مطالبی كه تاحالا دادند، كاری كه انجام داده‌اند لازم است یك مقدمه‌ی یكی دو صفحه‌ای ببرای اول گزارش و چند صفحه مبانی نظری شامل مطالب نظری و تحقیقات سایر دنیا در این مورد تهیه كنند.

برای تهیه این قسمت بازهم لازم است اینترنت را جستجو كنند و یا از كتاب استفاده كنند. نكته مهم در تدوین این قسمت این است كه مطالب حتما با ذكر منبع آورده شوند. همه این قسمت‌ها در كنار هم به علاوه فهرست مطالب اول گزارش و فهرست منابع (ششامل كتب‌ها، مجلات و سایت‌هاو ...) آخر گزارش می‌تواند گزارش كاملی از تحقیق دانش‌آموزان باشد. ( ولی دانش‌آموزان با راهنمای معلم خود می‌توانند آنرا مفصل‌تر ارایه دهند)

قسمت بعدی تهیه یك مقاله از كار است.

به دانش آموزان بگویید فرض كنند قرار است نتاج تحقیق آنها در یك مجله چاپ شود، در نتییجه باید بتوانند نتایج و گزارش‌های خود را در با یك استاندارد كه برای مجله‌ها قابل قبول است ارایه دهند. ما در اینجا یك قالب سخت و دقیق را برای ارایه كار انتخاب نمی‌كنیم.

انتظار داریم دانش آموزان در ساده ترین حالت كار خود را در قالب چند صفحه ارایه دهند. برای این كار توانند از خلاصه مطالب گزارش كامل استفاده كنند. از آنها بخواهید مطالب خود را با فرمت زیر بنویسند:

نام مقاله، نام نویسندگان ، خلاصه مقاله (این قسمت را بعد از نوشتن سایر قسمت‌ها پر كنند) ، مقدمه ، مبانی نظری، روند كار، نتایج و پیشنهادات ، نمودارها و جداول (میتواند وسط متن هم بیاید) ، فهرست منابع

هر دو گزارش را تحوییل دهید.

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم