تبیان، دستیار زندگی
انتخاب یک نمونه ماری بزرگ تر و مناسب، پیدا کردن اطلاعات مربوط به آنها، تحلیل نمودار....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

عنوان و موضوع درس:  

تحقیق فرضیه (1)

اهداف جلسه:

انتخاب یک نمونه آماری بزرگ تر و مناسب، پیدا کردن اطلاعات مربوط به آنها، تحلیل نمودار

زمان عملیاتی: 

3 ساعت (وابسته به موضوع پروژه)

وسایل لازم: 

کامپیوتر

قابلیت اتصال به اینترنت

نرم افزار excel (یا مشابه آن، برای رسم نمودار)

روند کار

دوست عزیز قبل از شروع کار اجازه بدهید این نکته را بگویم که این جلسه احتمالا یکی از پرچالش ترین جلسات برای دانش آموزان خواهد بود. آنها احتمالا بیشتر از جلسات پیش احساس گیجی در دنیایی از اطلاعات می کنند. آنها را هدایت کنید ولی اجازه بدهید کمی گیج بخورند. جلسه بعد هم برای جمع و جور کردن همین کارهاست!

مثلا ممکن است ببینند اصلا این متغیر با آن شاخص ها وابستگی ندارد!(یعنی پس از رسم نمودار، ببینند نمی توان ارتباطی بین دومتغیر در نظرگرفت) به هر حال همه این نتایج جزیی از کار علمی ما هستند و باید آن را نوشت. در این حالت از آنها بخواهید متغیرهای دیگری را نیز امتحان کنند.

الان نوبت آن رسیده که دانش آموزان فرضیه خود را اثبات کنند. برای این کار لازم است نمونه آماری بزرگ تری را انتخاب کنند(مثلا حدود 50 تا 100 کشور).

سایت هایی هستند که اطلاعات کشورهای مختلف را در جدول آورده اند. برای این کار بهتر است از این نوع اطلاعات استفاده کنید تنظیم اطلاعات برای 50 تا 100 کشور به صورت تک تک کار زمان بر و خسته کننده ایست.

از دانش آموزان بخواهید جستجو کنند اطلاعات مورد نیاز خود را در بهتربن حالت پیدا کنند. (گاهی اوقات جدولی خیلی مشابه آن چیزی که می خواهند وجود دارد).

پیشنهاد می کنم قبل از دانش آموزان خودتان در اینترنت جستجو کرده باشید. بدانید با چه کلید واژه هایی بهتر به نتیجه می رسند. از آنجا که این کلید واژه ها وابسته به موضوع تحقیق شماست، برای گروه های مختلف متفاوت است. اگر برای پیدا کردن کلید واژه ها مشکل داشتید، قبل از کلاس از مشاور کمک بگیرید.

یک فایل اکسل باز کنید و نام کشورهای مورد بررسی خود را در آن بنویسید. سایر اطلاعات مربوط به متغیر اندازه گیری مصرف انرژی و شاخص های مورد بررسی را در آن قرار دهید.

مثل جلسه پیش نمودارها را رسم کنید.

نکته: گاهی اوقات که داده ها خیلی به هم نزدیک اند، می توانید محور را لگاریتمی کنید. به این شکل فاصله ها مشخص تر می شوند. ولی حتما روی آن محور مشخص کنید.

( وقتی می خواهید نمودار رسم کنید می توانید محورهای خود را از حالت نمایش عادی تغییر دهید و به جای نمایش عادی داده های خود بخواهید لگاریتم داده ها را رسم کند. مثلا لگاریتم y بر حسب x یا y برحسب لگاریتمx ویا لگاریتمy برحسب لگاریتمx را رسم کند)

در نهایت نمودار را تحلیل کنید... یا نتیجه ای به دست وردید؟ چه اصلاحاتی برای بهتر شدن کار به ذهنتان می رسد.( از دانش آموزان بخواهید خر جلسه به این سوال پاسخ کتبی بدهند ولی تا جلسه بعد نیز در مورد آن فکر کنند.)

تهیه و تحویل گزارش شامل جداول، نمودارها، سایت های مورد استفاده، نتیجه تحلیل و پاسخ به سوال آخر جلسه

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم