تبیان، دستیار زندگی
در پایان این جلسه دانش آموز باید بتواند شاخصی برای اندازه گیری انرژی انتخاب کند که به موضوع مرتبط باشد و قابل دسترس باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

عنوان و موضوع درس:

کمی کردن شاخص اندازه گیری مصرف انرژی

اهداف جلسه:

دانش آموز بتواند شاخصی برای اندازه گیری انرژی انتخاب کند که به موضوع مرتبط باشد و قابل دسترس باشد.

زمان عملیاتی:

حدود 2 ساعت (بسته به جزییات پروژه)

وسایل لازم:

کامپیوتر با دسترسی به اینترنت

فهرست سایت ها و گزارش فعالیت های جلسات قبل

روند کاربرای سنجش مصرف انرژی می توان ازشاخص های مختلفی استفاده کرد که متناسب با موضوع پروژه، یک شاخص باید انتخاب شود.

از دانش آموزان بخواهید لیستی از شاخص هایی که به ذهنشان می رسد تهیه کنند و آنها را هدایت کنید لیست خود را کامل کنند. در اکثر مواقع دانش آموزان اطلاع زیادی در مورد نحوه انتشار آمار مصرف انرژی به نام های مختلف ندارند و شما باید به آنها را جهت دهید تا این شاخص ها را پیدا کنید. معمولا دانش آموزان "کل مصرف انرژی کشور" را نام می برند. این می تواند نقطه خوبی برای شروع باشد. مثلا می تواننید از آنها بپرسید: " بجای نگاه کردن به کل کشور احتمالا آمارهایی از بخش های مهم هم هستند، می توانید حدس بزنید یا جستجو کنید". به آنها فرصت بحث کردن و جستجو بدهید و آن ها را هدایت کنید تا بفهمند می توان" انرژی مصرفی صنایع" یا" انرژی مصرفی خانوارها" را بررسی کرد.

همچنین از آنها بپرسید: "همانطور که می دانید انرژی انواع مختلف دارد، آمارهایی برای استفاده از منابع مختلف انرژی وجود دارد که آنها را نیز می توانید به لیست خود اضافه کنید".

آنها را هدایت کنید تا اشاره به نمونه هایی مثل "میزان مصرف بنزین", "میزان مصرف برق" و... داشته باشند.

مثال:

کل مصرف انرژی کشور، متوسط مصرف انرژی (مصرف انرژی سرانه)، مصرف انرژی خانوارها (یعنی فقط مصرف انرژی خانواده ها را در نظر می گیرد و مصرف انرژی صنایع و ... در نظر گرفته نشده)، متوسط مصرف انرژی خانوارها (مصرف انرژی خانوارها تقسیم بر جمعیت)، میزان مصرف بنزین ، میزان مصرف برق و ...

سپس از آنها بخواهید یکی از شاخص ها که از آمار کشورها قابل دسترس باشد برای تحقیق خود انتخاب کنند.

منبع اطلاعاتی خود را ذکر کنند.

مثال (در نمونه مورد بررسی ما):

در این نمونه تمام شاخص های گفته شده می توانند مفید و قابل بررسی باشند ، ولی چون سعی ما بر این است تا وابستگی مصرف انرژی به عوامل جغرافیایی را بررسی کنیم بهتر است معیاری را انتخاب کنیم که به این موضوع مرتبط باشد.

کل مصرف انرژی کشور: این شاخص ولبستگی زیادی به جمعیت و مساحت کشور دارد و به راحتی نمی توان تغییرات آن را به عادات مصرفی افراد وابسته دانست.

متوسط مصرف انرژی (مصرف انرژی سرانه): ازآنجا که در این شاخص مصرف صنایع (کارخانه ها و...) نیز در نظر گرفته شده برای بررسی عادات مصرفی افراد مناسب نمی باشد. مثلا در کشورهای صنعتی مصرف انرژی صنایع بالا ست و نشان دهنده عادات بد مصرفی افراد در کشورهای صنعتی نیست.

مصرف انرژی خانوارها: به نظر معیار خوبی است اما به جمعیت کشور وابسته است.

متوسط مصرف انرژی خانوارها: مامی خواستیم این معیار را انتخاب کردیم. از این جهت که هم برای بررسی عادات مصرفی مفید می باشد و هم اینکه وابسته به جمعیت نیست. ولی متاسفانه آمار مربط به آن را پیدا نکردیم....

نتیجه: در نهایت مصرف انرژی سرانه را به عنوان معیار انتخاب کردیم ، فقط در تحلیل های بعدی باید دقت کنیم بالا بودن مصرف انرژی در یک کشور بیشتر به دلیل فعالیت صنایع آن است که البته خود این موضوع (یعنی صنعتی بودن کشور) باعث ایجاد عادت های خاص مصرفی در کشور می شود.

این آمار را از آمار منتشر شده در سایتIEA می توان استخراج کرد.

توجه کنید که: از نوشته های این گروه مشخص است که آنها علاقمند به بررسی عادات مصرفی افراد هستند در صورتی که ممکن است گروهی با همین موضوع یا موضوع دیگر علاقه مند به مصرف انرژی صنایع نیز باشد. در این حالت آنها شاخص مرتبط دیگری را انتخاب خواهند کرد.

حال از دانش آموزان بخواهید آمار مربط به مصرف انرژی با شاخص انتخاب شده را استخراج کنند و در جدول وارد کنند.

دانش آموزان به احتمال زیاد متوجه این نکته خواهند شد که آمار مربوط به سال های مختلف موجود می باشند، برای دقیق تر بودن نتیجه تحقیق و اینکه ممکن است یک کشور در یک سال خاص شرایط ویژه ای داشته باشد آمار مربوط به چند سال را استخراج کنند و میانگین آنها را در نظر بگیرند.

تکلیف: فهرست متغیرهای مورد بررسی و دلیل انتخاب از بین آنها به صورت یک گزارش نوشته شود. ضمنا سایت هایی که دانش آموزان از اطلاعات آن استفاده کرده و قصد دارد در ادامه پروژه از آن استفاده کند را بیاورند.

ارزیابی

منابع بیشتر

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم