تبیان، دستیار زندگی
در پایان این جلسه باید دانش آموز بتواند پارامترهای موثر را تشخیص دهد و از بین آنها آنهایی که قابل بررسی هستند را انتخاب نماید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

عنوان و موضوع درس

مشخص کردن پارمترهای مورد بررسی

اهداف جلسه

دانش آموز بتواند پارامترهای موثر را تشخیص دهد و از بین آنها آنهایی که قابل بررسی هستند را انتخاب نماید.

زمان عملیاتی:

1/5 ساعت

وسایل لازم

کامپیوتر و اینترنت

روند کار

در ابتدای جلسه از دانش آموزان بخواهید تا در گروه های خود عواملی که می توانند بر مصرف انرژی موثر باشند و به موضوع تحقیق آنها مرتبت هستند را در یک لیست بنویسند.

مثلا اگر گروهی به تاثیر عوامل جغرافیایی بر مصرف انرژی چند کشور علاقه مند است باید لیستی تهیه کند که در آن پارامترهایی مثل: "عرض جغرافیایی" ،"متوسط ارتفاع از سطح دریا" ،" افت و خیز دمایی" ، "متوسط دما" و... آمده باشد.

سپس از آنها بخواهید از لیست خد چند عامل که از بقیه مهم ترند (تاثیر گذارترند) می توانند در مورد آن اطلاعات پیدا کنند را انتخاب کنند.

در مثال مورد بررسی ما می توان گفت:

متوسط ارتفاع از سطح دریا: از آنج که ارتفتع از سطح دریا پارامتر جغرافیایی مهمی است و روی دما، رطوبت فشار محل تاثیر زیادی دارد و ضمنا به راحتی می توان اطلاعات آن را استخراج کرد بررسی می شود.

افت و خیز دمایی: معیاری برای سنجش آن پیدا نمی کنیم در نتیجه بررسی نمی کنیم. (معمولا دانش آموزانی که با مفهوم واریانس آشنا نیستند نمی توانند این پارامتر را بررسی کنند. اگر دانش آموزان با واریانس آشنا باشند باید با پیدا کردن متوسط دما در مواقع مختلف سال و پیدا کردن واریانس دادخ ها معیاری برای سنجش افت و خیز دما به دست آورند.)

متوسط دما: به نظر می آید کشورهایی که سردترند باید بیشتر انرژی مصرف کنند. که برای اثبات این وابستگی این پارامتر را بررسی می کنیم.

مساحت جنگل ها و مراتع: ما توجیهی برای وابستگی میزان مصرف انرژی به مساحت جنگل ها پیدا نکردیم و به نظر ما پارامترهای دیگر مهم ترند.

مساحت کشور: بدیهی به نظر می رسد که هر چه کشر بزرگ تر باشد مصرف انرژی کل در آن بیشتر است ولی اگر متوسط مصرف انرژی افراد را در نظر بگیریم نمی توانیم پیش بینی کنیم به مساحت کشور وابسته است یا نه ولی چن فهمیدن این موضع برای ما جالب است آنرا بررسی می کنیم.

و...

در پایان جلسه از آنها بخواهید اطلاعات مربوط به پارامترهای مورد بررسی خود را استخراج کنند. (اگر منبع آنها اینترنت است با جستجو در اینترنت اطلاعات لازم را پیدا کنند)

حتما اطلاعات را در جدول مرتب بنویسند.

مثال:

پارامتر جغرافیایی/کشورکشور 1کشور 2کشور3کشور 4کشور 5متوسط دما     متوسط ارتفاع از سطح دریا مساحت کشور

نوجه کنید که: این تنها یک مثال است و دانش آموزان بهتر است تعداد بیشتری کشور (حدود 15 کشور) را بررسی کنند. ضمنا نام کشورها را نیز حتما بنویسند.

ارزیابی

منابع بیشتر

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم