تبیان، دستیار زندگی
تنظیم سناریو یا نقشه انجام پروژه...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

عنوان و موضوع درس

کشورها و مصرف انرژی

اهداف جلسه:

تنظیم سناریو یا نقشه انجام پروژه

یافتن منابع لازم

انتخاب کشورهایی که موضوع پروژه قرار می گیرند.

گروه بندی و تقسیم کار

زمان عملیاتی:

3 ساعت

وسایل لازم

این جلسه را در فضایی که دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند برگزار کنید.

روند کار

هدف از این جلسه این است که دانش آموزان یک طرح کلی از مراحل تحقیق خود، منابع و روش کار تولید کنند. آنها مشخص می کنند تا چه حد به آمار نیاز دارند و آمارها را از کجا تهیه می کنند، تقریبا مشخص می کنند به کجا می خواهند برسند ( یعنی چه انتظاری از نتیجه تحقیق دارند.) و برای رسیدن به آن چه مراحلی را طی می کنند.

به طور معمول در انجام یک پروژه چنین طرحی از مراحل انجام کارقبل از شروع فعالیت های اصلی آماده می شود. اما نسبت به تغییر آن در طول پروژه مقاومت نکنید. طبیعی است که دانش آموزان به دلیل اینکه این مسیر را برای اولین بار می روند در مسیر انجام کار تغییراتی را لازم ببینند. مثلا بفهمند اطلاعات یکی از کشورهایی که انتخاب کرده اند در دسترس نیست یا به این نتیجه برسند یکی از کشورها به دلیل شرایط خاص در این دوران (مثل شرایط خاص اقتصادی سیاسی) بهتر است بررسی نشود تا نمونه ها همانگ باشند و عوامل دیگر مدل را تغییر ندهد.

اعضای گروه در صورت لزوم در این جلسه تقسیم وظایف نیز انجام می دهند. البته حتما به آنها یادآوری کنید تقسیم وظایف به معنی برداشته شدن وظایف گروه از دوش بقیه نیست و اعضای گروه در طول تحقیق باید با هم همراه باشند.

از این پس موضوع " تاثیر عوامل جغرافیایی بر مصرف انرژی کشورها" به عنوان مثال در طرح درس ها، جهت روشن شدن روند کار پیگیری می شود.

اول جلسه به دانش آموزان بگویید:" جلسه پیش موضوع تحقیق خود را مشخص کردید و حالا در ابتدای راه یک سفر تحقیقی قرار داریم، این جلسه می خواهیم دقیقا مشخص کنیم از چه راهی مسافرت می کنیم و چه وسایل و تجهیزاتی همراه خود می بریم و به چه چیزهایی نیاز داریم؟! "

دقت کنید که دانش آموزان مثل جلسه اول نتیجه تبادل نظر گروهی خود را و جواب پرسش های اساسی مطرح در این جلسه را حتما در یک برگه مرتب بنویسند.

این سوالات را از دانش آموزان بپرسید:

چه کشورهایی را به عنوان نمونه انتخاب می کنید؟

برای پاسخ گویی به این سوال، توجه دانش آموزان را به 2 نکته زیرجلب کنید:

1) بیشتر بودن تعداد نمونه ها باعث دقیق تر شدن تحقیق شما می شود.
2) تا حد امکان نمونه ها را طوری انتخاب کنید که بتوانید تنها پارامتر مورد بررسی خود را در آن ارزیابی کنید و از جهات دیگر تفات های اساسی نداشته باشند.

مثلا در نمونه مورد بررسی ما (تاثیر عوامل جغرافیایی بر مصرف انرژی کشورها)، بهتر است کشوری مثل عراق را که از نظر سیاسی اوضاع خوبی ندارد انتخاب نکنیم. کشورهای انتخابی ما باید تا حد امکان مثل هم باشند و فقط از نظر شرایط جغرافیایی با هم متفاوت باشند.

با این سوال بحث را پیش ببرید:

برای به دست آوردن اطلاعات از چه منابعی استفاده می کنید؟

برای پاسخ گویی به این سوال به دانش آموز فرصت جستجو بدهید. از آنها بخواهید برای شروع از جستجوگرهایی مثل google استفاده کنند، مراکز بین المللی را جستجو کنند.

مراجعه به سایت های معرفی شده زیر برای آنها مفید خواهد بود اما در معرفی آنها به دانش آموزان عجله نکنید.

از آنها بخواهید در نهایت نقشه ای از مراحل کار و اینکه به ترتیب چه کارهایی را انجام خواهند داد تا به نتیجه برسند آماده کنند.

از دانش آموزان بخواهید به این سوال پاسخ دهند تا بدانند مسیر پروژه را می توانند خودشان مشخص کنند و لزومی ندارد همیشه منتظر شما باشند تا قدم به قدم کار را به آنها بگویید. ولی مسیر کلی انجام پروژه مراحلی است که در این مجموعه از طرح درس ها آمده است.

ارزیابی

منابع بیشتر 

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم