تبیان، دستیار زندگی
در پایان این جلسه دانش آموز بتواند آنچه را می بینند تحلیل کند وسوال ذهنی خود را به صورت موضوعی روشن برای تحقیق بیان کند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

عنوان و موضوع درس:

شرح مقدمات و تعریف موضوع تحقیق

اهداف جلسه:

دانش آموز بتواند آنچه را می بینند تحلیل کند وسوال ذهنی خود را به صورت موضوعی روشن برای تحقیق بیان کند.

زمان عملیاتی:

50 دقیقه

وسایل لازم:

power-point  کشورها و مصرف انرژی

کامپیوتر

روند کار

برای درس جلسه اول یک power point تهیه شده که مبنای کار شما در این جلسه قرار می گیرد. عکس ها و نمودارها که به صورت پراکنده در power point آمده اند، بیشتر برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و فراهم آوردن بستری برای بحث گروهی آنها می باشند. سعی کنید زیاد در مورد آنها توضیح ندهید تا دانش آموز به صورت انتخابی به موضوعات مورد علاقه خود توجه کند.

موضوع تحقیق را باید خود دانش آموزان انتخاب کنند، ساده بودن موضوع مهم نیست مهم این است که موضوع  واضح و علمی بیان شده باشد و برای دانش آموزان قابل تحقیق باشد. و در فرآیند تعریف دقیق موضوع از ایده خام معلم به دانش آموز کمک می کند.

اول جلسه موضوع کلی را به دانش آموزان بگویید و از آنها بخواهید با دیدن اسلایدهای اول جلسه نظر خود را در مورد این موضوع بگویند.

اسلایدهای اول نشان دهنده این هستند که در کشورهای مختلف به دلیل تفاوت هایی که در نوع زندگی دارند، طبعا میزان مصرف انرژی نیز در آنها متفاوت است. در بعضی کشورها امکانات و تجهیزات انرژی بر و در بعضی از آنها مثل کشور های آفریقایی هنوز از امکانات ساده زمان های گذشته استفاده می کنند.

در بعضی کشورها به دلیل خصوصیات خاص آب و هوایی و جغرافیایی مصرف انرژی به نظر بالاتر می آید.

نمودارها و جداول در اسلایدهای بعدی اصولا برای این قرار داده شده اند تا دانش آموزان ببینند چه تحقیقاتی برای مقایسه مصرف انرژی در کشورها در سطح جهانی انجام شده است و چگونه نتایج این تحقیقات را نمایش داده اند.

از آنها بخواهید به نمودارها و جداول بیشتر دقت کنند و یاد بگیرند از این نمودارها اطلاعات استخراج کنند. بهتر است برداشت خود از مفهوم آنها را بنویسند.

در بعضی از نمودارها مقایسه مصرف انرژی از منابع مختلف آمده، این نمودارها ذهن دانش آموز را به این سمت هدایت می کند که منبع مختلف مصرف انرژی وجود دارد و می توان مصرف انرژی را در صورت لزوم از طریق مصرف منابع مختلف آن سنجید.

از آنها بپرسید اکنون که اسلایدها را دیدند چه تصوری دارند، سعی کنند تصورات خود را روشن و تا حدامکان با بیان علمی بیان کنند تا کم کم و در پایان این جلسه بتوانند سوال ذهنی خود را به بیان علمی به صورت موضوع تحقیق بنویسند.

برای نمونه مثال های زیر را ببینید:

به هیچ عنوان موضوعات را با دانش آموزان مستقیم مطرح نکنید، اجازه دهید دانش آموزان خودشان موضوعی را که به آن علاقه دارند انتخاب کنند.

تاثیر عوامل جغرافیایی بر مصرف انرژی کشورهای آسیایی (یا هر گروه دیگر)

تاثیر ساختار سیاسی بر مصرف انرژی کشورها ی اروپایی

تاثیر ساختار جمعیت بر مصرف انرژی ....

تاثیر صنعتی بودن کشور بر مصرف انرژی....

توجه کنید که: از این به بعد موضوع "تاثیر عوامل جغرافیایی بر مصرف انرژی کشورها" به عنوان مثال در طرح درس ها،جهت روشن روند کار پیگیری می شد.

از دانش آموزان بخواهید از جلسه اول نتایج بحث های گروهی خود را روی یک کاغذ A4 یا فرمی که معلم تهیه کرده بنویسند.

به تالار گفتگوی این درس سر بزنید!

ارزیابی 

منابع بیشتر

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم