تبیان، دستیار زندگی
پروژه ی ساخت گنبد ژئودزیک از این مدرسه جزء تقدیری های غرفه های این دوره از جشنواره شد. ساجده یوسف زاده، زهرا قلی زاده و نگار کرمی پژوهشگران عزیزی هستند که این پروژه را با راهنمایی سرکار خانم نجار نیا انجام داده اند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقدیر از متوسطه 1 نورا

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

تقدیری متوسطه 1 نورا، ساخت گنبد ژئودزیک

پژوهشگران جوان متوسطه 1 نورا به مدیریت سرکار خانم نیره جعفری در نهمین دوره جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان حضور داشتند.

پروژه ی ساخت گنبد ژئودزیک از این مدرسه جز تقدیری هایغرفه های این دوره از جشنواره شد. ساجده یوسف زاده، زهرا قلی زاده و نگار کرمی پژوهشگران عزیزی هستند که این پروژه را با راهنمایی سرکار خانم نجار نیا انجام داده اند. در زیر خلاصه ای از این پژوهش ارایه می گردد.

ساخت ماکت گنبد ژئودزیک (نوعی گنبد که با روش های جدید فن آوری ساخته می شود)

در جلسه ی اول و دوم پیرامون مفاهیم تئوری بحث شده و چند نمونه عکس های کارهای مهندسی دیده می شود.

تقدیری متوسطه 1 نورا، ساخت گنبد ژئودزیک   تقدیری متوسطه 1 نورا، ساخت گنبد ژئودزیک

در جلسه ی سوم به کمک ماده ی قابل دسترس و ارزان کاغذ آشنایی با تبدیل طرح سطحی به حجم شروع شده تا روی ماده مورد نیاز ساخت ماکت هم فکر شود.

تقدیری متوسطه 1 نورا، ساخت گنبد ژئودزیک

در جلسه ی چهارم با توجه به تجربیات جلسه ی قبل روی اندازه ی ماکت تصمیم گیری می شود.

در جلسه ی پنجم و ششم با توجه به ماده ی مورد نظر قابل اجرای پروژه، به روش اجرا (انتخاب تکیه گاه هایی که خطوط به وسیله آن نصب شود) فکر شد اما نتیجه نهایی گرفته نشد.

تقدیری متوسطه 1 نورا، ساخت گنبد ژئودزیک

در جلسه ی هفتم و هشتم با توجه به راه هایی که برای فرم گیری ماده مورد نظر انتخاب شد، شکل تیکه گاه به دست آمده، ماده ی مناسب چوب در نظر گرفته شد (بالسا یا حصیر)

تقدیری متوسطه 1 نورا، ساخت گنبد ژئودزیک

در جلسه ی نهم راه مناسب برای دایره ی پایینی گنبد که در واقع پایه ی گنبد در سازه ی اصلی است انتخاب شده، تکیه گاه آماده شد. (برش داده شد)

تقدیری متوسطه 1 نورا، ساخت گنبد ژئودزیک

جلسه ی دهم حلقه ی دایره ی تکیه گاه ساخته و روی یونولیت نصب شد. هم چنین تکیه گاه های انحنای حجم نصب شد. روی بست های مناسب اتصالات فکر و بررسی شد.

جلسه ی یازدهم قالب های مناسب برای فرم گرفتن خطوط گنبد آماده و خطوط را درون آن قرار می دهیم تا هفته ی بعد خشک شده و شکل بگیرد.

از جلسه ی دوازدهم نصب خطوط گنبد آغاز شد. 4 تا 5 جلسه طول می کشد تا نصب و اتصالات کامل شود.

مطالب مرتبط:

معماری و مجسمه‌سازی فراکتالی

آشنایی با انواع چادر مسافرتی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه سارا خرّمی نژاد

تنظیم: نسرین صادقی