تبیان، دستیار زندگی
پروژه ی محلول تست خون از این مدرسه جزء تقدیری های غرفه های این دوره از جشنواره شد. ملیکا محسنی، پانیذ غلامحسینی، مریم دهقان و ویدا داوودیان پژوهشگران عزیزی هستند که این پروژه را با راهنمایی سرکار خانم سعیده بهادری انجام داده اند..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقدیر از متوسطه 2 فرزانگان 7

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

دستاورد تقدیری متوسطه 2 فرزانگان 7، محلول تست خون

پژوهشگران جوان متوسطه 2 فرزانگان 7 به مدیریت سرکار خانم قدسی شاملو در نهمین دوره جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان حضور داشتند.

پروژه ی محلول تست خون از این مدرسه جزء تقدیری های غرفه های این دوره از جشنواره شد. ملیکا محسنی، پانیذ غلامحسینی، مریم دهقان و ویدا داوودیان پژوهشگران عزیزی هستند که این پروژه را با راهنمایی سرکار خانم سعیده بهادری انجام داده اند. در زیر خلاصه ای از این پژوهش ارایه می گردد.

لومینسانس به مـعنای تابش نور از ترکیـبات خـاصی می باشد که با تهیـیج و برانگیخـته شدن به حالت پر انرژی در آمـده و پس از بازگشت به حالت پایه، انرژی دریافتی را به صورت نور آزاد می کنند.

مشهورترین ماده مورد استفاده در کمی لومینسانس، لومینول است که این پروژه جهت تهیه آن در طی 2 مرحله می باشد.

بدین ترتیب که با استفاده از هیدرازین و، 3- نیتروفتالیک اسید تهیه شده و سپس با استفاده از آن و هیدرازین در حلالی با نقطه جوش بالا مثل تری اتیلن گلیکول، واکنش جانشینی افزایشی آسیل رخ داده و 3- نیتروفتال هیدرازید تولید می گردد. در مرحله ی بعد با اضافه کردن یک کاهنده (برای تبدیل گروه نیترو به گروه آمینی) بر روی ماده تهیه شده، لومینول تولید می شود.

کم خونی

لومینول برای اینکه خاصیت کمی لومینسانس از خود نشان دهد، ابتدا باید توسط یک اکسیدان فعال شود. معمولاً از یک محلول H2O2 و یک نمک هیدروکسـید در آب، به عنوان فعال کننده استفاده می گردد. در حضور کاتالیستی همچون فراورده های آهن دار، H2O2  به آب و اکسیژن تجزیه می شود (این کار توسط پراکسیداز نیز انجام می شود). از طرف دیگر لومینول با نمک هیدروکسیدی واکنش داده و یک دی آنیون ایجاد می کند.

واکنش اکسیژن تولید شده از H2O2 با دی آنیون مربوطه سبب تشکیل یک پراکسید آلـی می گردد که بسیـار ناپایدار است و بلافاصله با از دست دادن نیتروژن به 5- آمینوفتـالات مبدل می شود که دارای الکترون های تهییج شده است. این ماده نیز پس از بازگشت به حالت پایه انرژی انرژی خود را به صورت نور آزاد می کند که ما آن را می بینیم.

نتیجه:

آنکه می توان وجود خون در محل وقوع جرم را با استفاده از لومینول به راحتی نشخیص داد. در صورتی که استفاده از روش های پیشین، مستلزم وجود لامپ UV و دیگر لوازم است.

نکته دیگر اینکه معرف لومینول حتی وجود خونی را که از محل شسته شده باشد را نیز تشخیص می دهد.

مطالب مرتبط:

قلب و گردش خون

تعیین گروه خون

نحوه انتقال خون و چگونگی امکان یا عدم امکان آن

سرگذشت انتقال خون

راهنمای بازی انتقال خون

گردش خون و انتقال مواد در بدن

دستگاه گردش خون

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه سارا خرّمی نژاد

تنظیم: نسرین صادقی