تبیان، دستیار زندگی
یکی دیگر از رنگ های اصلی که معمولاً از سوی شخصیت سالم انتخاب می شود رنگ آبی مایل به سبز است اما واقعاً این رنگ چه خصوصیاتی دارد ؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رنگ سبز اولویت چندم شماست؟


یکی دیگر از رنگ های اصلی که معمولاً از سوی شخصیت سالم انتخاب می شود رنگ آبی مایل به سبز است اما واقعاً این رنگ چه خصوصیاتی دارد ؟

همانگونه که در بخش قبلی توضیح داده شد رنگ آبی اصولاً رنگی برای صلح و آرامش و طالب دوستی است . شاید یکی از دلائلی که کارت ویزیت بسیاری از صاحبان حرف به رنگ آبی چاپ می شود. همین باشد ، مهر پزشکان ، روان شناسان و صاحبان بسیاری از مشاغل به رنگ آبی است. زیرا این رنگ در کنار آرامشی که دارد متقاعد کننده نیز هست، اما در عین حال سردی خاصی بر آن حاکم است ، وقتی بر میزان تندی آبی اضافه می شود و مبدل به رنگ سورمه ای می شود در کنار صلح و آرامش خصلت معنوی هم پیدا می کند، بسیاری از آرامگاهها ، محراب و گنبد مساجد و دیواره های داخلی عبادتگاهها، به رنگ آبی و سورمه ای هستند.

سبز

این انتخاب ها دلائل مهمی دارند. در بسیاری از مصاحبه های استخدامی ، جلسات دفاع و تدریس و آموزش توصیه به استفاده از رنگ آبی و سورمه ای به وفور دیده میآ‌شود. بنابراین اگر خواستید فردی معنوی به نظر برسید ، سورمه ای بپوشید، رنگ سورمه ای در کنار آبی در ظاهر از شما فردی معنوی می سازد، آرامش ، دوستی وعنصر خاصی از متقاعد کننده گی رابه شما عرضه می کند. یکی دیگر از رنگ های اصلی که معمولاً از سوی شخصیت سالم انتخاب می شود رنگ آبی مایل به سبز است اما واقعاً این رنگ چه خصوصیاتی دارد؟

نرمش پذیری، انعطاف به همراه اراده در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد. او فردی مستقل است و به لحاظ عاطفی روحیه اصرار و سماجت، ابراز وجود وعزت نفس در او موج می زند. چنین فردی حس تعلق مادی و فکری دارد. به این معنا که انتخاب کننده این رنگ در تمام شرائط، موضوع گفتگویش با دیگران یک موضوع واحد است. موضوعی مثل خانواده اش ، همسرش، فرزندانش و حتی شغلش چون همه چیز را فقط به زندگی خودش محدود می کند چنین افرادی در محیط بستگان و دوستان تمام مدت از یک موضوع واحد صحبت می کنند، مثلاً فرزندانشان یا نوه هایشان ، و تنها کافی است که فرد دیگری موضوع عمومی تر دیگری رامطرح کند آن وقت چنین فردی حتی حاضر به شنیدن آن نیست.دقیقاً این افراد از آنجائی که از خود اثر میآ‌پذیرند مستقل و فعال به نظر می آیند.

مهر پزشکان، روان شناسان و صاحبان بسیاری از مشاغل به رنگ آبی است. زیرا این رنگ در کنار آرامشی که دارد متقاعد کننده نیز هست

همانگونه که قبلاً هم گفتیم هر دو رنگ آبی و سبز واجدصفت خودمحوری هستند. حالا اگر فردی هر دوی این رنگ ها را انتخاب کنید، پس این صفت یعنی تأثیر پذیری از خود به شدت مورد تأکید واقع می شود.

رنگ سبز

در هر حال باید توجه داشت که چهار رنگ اصلی آبی، سبز ،زرد و قرمز نماینده احتیاجات اولیه روانی ما هستند و اگرتنها یک رنگ اصلی طرد شود بیانگر آن است که احتمالاً یکی از نیازهای اولیه فرد ارضاء نشده و شرائط موجود و شرائط دلخواه و مورد نظر فرد نیست .مسلماً یک نارضایتی می تواند منبع یک فشار روحی در فرد شود. و زمینه ای برای اضطراب در فرد به وجود آورد. پس اگر کسی این 4 رنگ اصلی را در انتخاب های ششم ، هفتم و هشتم خود قرار دهد نشان می دهد که انگار چیزی در زندگی او طرد شده و این نشانه تشویش و نگرانی است .

نیاز روانی ارضاء نشده از خودآگاهی – به ناخودآگاهی سرکوب می شود و تنها خود را به شکل یک اضطراب مبهم نشان می دهد. به این دلیل معمولاً بعضی افراد یکسری رفتارهای جبرانی از خود نشان می دهند. در چنین افرادی معمولاً یک فعالیت نامناسب ، افراطی ،همراه با تعصب و کمال گرایی فریبنده و حتی گرایش به پندو اندرز دادن به دیگران دیده می شود، این افراد معمولاً علاقه زیادی به دلیل تراشی های عقلانی دارند ، در چنین شرائطی شخصیت وسواس گونه فرد به او اجازه ارزیابی آزادانه ای را نمی دهند و درنتیجه او معمولاً به طرز نامناسبی رفتار می کند.

نرمش پذیری، انعطافِ به همراه اراده در انتخاب کننده رنگ سبز وجود دارد. او فردی مستقل است و به لحاظ عاطفی روحیه اصرار و سماجت، ابراز وجود وعزت نفس در او موج می زند. چنین فردی حس تعلق مادی و فکری دارد

در درمان از طریق رنگ می توان به فرد کمک کرد تا با انتخابهای درست تری در محیط کار ، خانه ،مدرسه و یا هر فضای اجتماعی و یا فردی دیگر به درمان اضطراب و منابع ناکامی در خود بپردازد، توصیه درمانگر به طور معمول به شخص افسرده و وسواسی و مضطرب استفاده از رنگ سبز در اتاق خواب است. رنگ آبی یا مایل به سبز ، هم رنگ منعطف هم رنگی آرام کننده است . فضای محیط کار با پردهآ‌ها و کرکره های سبز فضای مناسب و به دور از تنش و تشویش روانی را برای کارمندان فراهم می آورد. بیشتر جلد کتابهای درسی آبی یا سبز هستند . این انتخابها نشان دهنده عمق تأثیر این دو رنگ است. مطالب بیشتری را در مورد بقیه رنگ های اصلی در نوشتاری دیگر به بحث خواهیم گذاشت.

حمیرا آزادمنش

روانشناس

بخش محیط کار تبیان


مطالب مرتبط:

رنگ به رنگ

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.