تبیان، دستیار زندگی
زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است زیرا...
زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است زیرا...
زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است زیرا...
1- زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است. وقت خود را برای ارائه مطالب لازم با دقت اندازه گیری و تقسیم کنید. 2- ذهن برای تجزیه و تحلیل نیاز به وقت دارد. هنگامی که ایده جدیدی را مطرح می کنید، به طرف مقابل زمانی برای فکر...
برای موفقیت در کار باید ...
برای موفقیت در کار باید ...
برای موفقیت در کار باید ...
1- در هر مرحله ای از کار که هستید از مشورت رویگردان نباشید . کسی را پیدا کنید که به شما توصیه های مفید کند و راهنمایی تان نماید. 2- احساسات خود را کنترل کنید. قبل از هر واکنشی، نفس عمیق بکشید و تا ده بشمارید. قبل از آن که ...
رموز موفقیت در کار
رموز موفقیت در کار
رموز موفقیت در کار
موفقیت ( قسمت هجدهم ) 1- از رئیستان بخواهید که شما را برای پیشرفت در کار راهنمایی کند و توصیه های او را به کار گیرید. 2- لباس هایتان را با دقت انتخاب کنید. طرز لباس پوشیدن باید در شما قدرت و توانایی ایجاد کند. 3- کبوتر با کب...
آینده متعلق به کیست...
آینده متعلق به کیست...
آینده متعلق به کیست...
موفقیت ( قسمت هفدهم ) 1- آینده متعلق به کسانی است که از رقابت دست نکشند. هرگز از بهتر شدن دست برندارید. 2- بزرگترین مانع بر سر راه «موفقیت» در حرفه تان ، آگاه نبودن از انتظاری است که دیگران از شما دارند . اطمینان حاصل کنید ...
زندگی شما وقتی بهتر می شود که ...
زندگی شما وقتی بهتر می شود که ...
زندگی شما وقتی بهتر می شود که ...
موفقیت ( قسمت شانزدهم ) 1- زندگی شما وقتی بهتر می شود که شما بهتر شوید. آنگاه پیشرفت شما نامحدود خواهد شد. 2- برای یک فرد موفق، تحصیل هرگز خاتمه نمی یابد. هر روز مطلب جدیدی یاد بگیرید. 3- هر روز یک ساعت از وقت خود را صرف مطا...
آیا واقعاً موفقیت در کار فرمولی دارد؟
آیا واقعاً موفقیت در کار فرمولی دارد؟
آیا واقعاً موفقیت در کار فرمولی دارد؟
موفقیت ( قسمت پانزدهم) 1- فرمول موفقیت در کار آسان است: کمی زودتر ازدیگران کار را شروع کنید، کمی سخت کوش تر از دیگران باشید و کمی دیرتر از دیگران محل کار خود را ترک کنید. 2- ذهن خود را مدام با تصاویر سلامتی ، شادمانی و سعادت...
هر روز را با این جمله آغاز کنید ...
هر روز را با این جمله آغاز کنید ...
هر روز را با این جمله آغاز کنید ...
موفقیت ( قسمت چهاردهم ) 1- معیار اصلی کیفیتِ عملکرد شما به عنوان یک انسان ، میزان عزت نفس شماست. 2- گفتگوی درونی خود را کنترل کنید. همیشه با خودتان مثبت و قاطعانه حرف بزنید. 3- هر روز را با این جمله آغاز کنید: «می دانم امرو...
برای دستیابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید...
برای دستیابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید...
برای دستیابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید...
موفقیت ( قسمت دوازدهم) 1 - برای دستیابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید باید کسی شوید که تاکنون نبوده اید. 2 - زندگی هدفمند ، موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود. 3 - عزت نفس داشته باشید و خوش...
هرچه بیشتر و بدون انتظار پاداش ، به دیگران خدمت کنید...
هرچه بیشتر و بدون انتظار پاداش ، به دیگران خدمت کنید...
هرچه بیشتر و بدون انتظار پاداش ، به دیگران خدمت کنید...
موفقیت ( قسمت یازدهم ) 1- هر چه بیشتر و بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنید، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارید. 2- موفقیت ها و دستیابی به اهداف با سختکوشی به دست می آید. هنگامی که در ...
موفقیت هنگامی به دست می آید که ...
موفقیت هنگامی به دست می آید که ...
موفقیت هنگامی به دست می آید که ...
آید که ... موفقیت ( قسمت دهم ) 1 - موفقیت و خوشبختی هنگامی به دست می آید که کاری را که از انجام آن لذت می برید بی عیب و نقص انجام دهید. 2 - مرتب از خودتان بپرسید که مردم به چه نیاز دارند و چه می خواهند و شما چطور می توانید نی...
هرچه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند ...
هرچه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند ...
هرچه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند ...
موفقیت ( قسمت نهم ) 1-هر چه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند موقعیت های بهتری به دست خواهید آورد. 2-شما در زندگی، افراد، ایده ها و موقعیت هایی را به سوی خود جذب می کنید که با افکار غالب شما هماهنگ هستند...
برای شروع راه موفقیت ...
برای شروع راه موفقیت ...
برای شروع راه موفقیت ...
موفقیت ( قسمت هشتم ) 1- برای شروع راه موفقیت ، داشتن یک ایده خوب تنها چیزی است که به آن نیاز دارید. 2- مشغولیت ذهنی تاجران موفق ، ارائه خدمات بهتر به مشتری است. 3-مشتری همیشه به دنبال بهترین و بیشترین است با پایین ترین قیمت ...
مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن ...
مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن ...
مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن ...
موفقیت ( قسمت هفتم ) 1- مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن این است که کار موفقی را برای خود طرح ریزی کنید و به مرحله اجرا درآورید . هیچکس با کار کردن برای دیگران ثروتمند نمی شود. 2- کافی است تنها ده درصد بهتر از رقبا باشید تا ر...
ثروتمند شوید ...
ثروتمند شوید ...
ثروتمند شوید ...
موفقیت ( قسمت ششم ) 1- برای این که ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید. 2- از طرفین معامله، آن که از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای به دست آوردن بهترین قیمت دارد. 3- ش...
به دنبال كسی باشید كه ...
به دنبال كسی باشید كه ...
به دنبال كسی باشید كه ...
موفقیت ( قسمت پنجم ) 1- به دنبال کسی باشید که در مورد مهم ترین موضوعات زندگی با شما افکار و ادراکات یکسانی داشته باشد. 2- شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانی...
هر چیزی را كه مرتباً تمرین كنید ....
هر چیزی را كه مرتباً تمرین كنید ....
هر چیزی را كه مرتباً تمرین كنید ....
موفقیت ( قسمت چهارم) 1. هر چیزی را که مرتباً تمرین کنید تبدیل به یک عادت جدید می شود. 2. هر چه بیشتر تلاش کنید، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید. 3. شانس در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است . علمکرد خوب ، نتیجه آمادگی کام...