تبیان، دستیار زندگی
انسا بنا به فطرت خود طالب کمال مطلق، الگو طلب و الگو پذیر است. تربیت ابتدایی انسان به طور طبیعی با روش الگویی شکل می گیرد. الگوهای صالح مردم را به صلاح، و الگوهای فاسد مردم را به فساد می کشانند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویژگی ها و صلاحیت های معلمان در آموزش قرآن

انسا بنا به فطرت خود طالب کمال مطلق، الگو طلب و الگو پذیر است. تربیت ابتدایی انسان به طور طبیعی با روش الگویی شکل می گیرد. الگوهای صالح مردم را به صلاح، و الگوهای فاسد مردم را به فساد می کشانند. از آن جا که متربیان، چنان به الگوهای خود، وابستگی روحی پیدا می کنند که به طور کامل از ایشان رنگ می پذیرند، هرگونه لغزش و اشتباه مربی غیر قابل چشم پوشی است.

ویژگی ها و صلاحیت های معلمان در آموزش قرآن

بهترین روش تربیت این است که مربی ابتدا خود منصف به اوصافی باشد که می خواهد متربی دارای آن صفات باشد و بالطبع این امر زمانی می تواند به درستی محقق شود که الگو به مسئولیت خود واقف باشد. هرچند در تعلیم هر موضوعی، معلم باید واجد مهارت ها و فنون خاصی باشد، اما دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت اسلامی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که معلم علاوه بر تسلط به فنون و روش های تعلیم و تربیت، خود از ویژگی های تربیت اسلامی بهره مند باشد و میزان توفیق در دست یابی به این اهداف نسبت مستقیم با میزان این بهره مندی دارد.

با الهام از آموزه های ارزشمند دینی و علمی، برخی از مهم ترین ویژگی های معلمان در آموزش قرآن در دو بخش عمومی و اختصاصی ارائه می شود:

صلاحیت های عمومی

 • دارای اخلاق و رفتار پسندیده و قرآنی بوده و خود نمونه ای عملی از محاسن اخلاقی است.
 • با کلیات روش های تدریس و ارزش یابی آشنایی دارد.
 • با کلیات روان شناسی تربیتی آشنایی دارد.
 • به دانش آموزان محبت می ورزد، دارای سعه صدر است و اشتباهات و خطاهای رفتاری دانش آموزان را به دیده اغماض و تغافل می نگرد.
 • در اداره ی کلاس، ضمن اعمال اقتدار از خشونت پرهیز می کند.
 • قرآن کریم را روان می خواند.
 • با قرآن کریم مانوس است و آن را به طور مستمر قرائت می کند.
 • سعی می کند معنای آیات قرآن را بفهمد و در آن تدبر کند.
 • در گفتار و رفتارش تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه رفتار و اعمال او بهترین مبلغ دانش آموزان به آموزه های قرآنی است.
 • از پاکیزگی، سادگی، آراستگی و ظاهری مناسب برخوردار است.
 • منظم و وقت شناس است و به قول و عهد خود با دانش آموزان وفا می کند و با آن ها رفتار عادلانه دارد.
 • به دانش آموزان محبت می ورزد. وظیفه اصلی خود را تربیت و پرورش اسلامی آنان می داند.
 • از تنبیه بدنی دانش آموزان و سخت گیری و سهل انگاری پرهیز می کند.
 • بردبار و صبور است ودر گفتار با دانش آموزان از کلام زیبا و زبان ملایم بهره می گیرد.

صلاحیت های تخصصی(حرفه ای)

 • به ضرورت و امکان آموزش قرآن باور دارد.
 • به آموزش درس قرآن علاقه مند است.
 • با رویکرد، اصول و اهداف برنامه ی آموزش قرآن در دوره ی آموزش عمومی به ویژه دوره ی راهنمایی تحصیلی آشنایی کافی دارد.
 • با محتوای آموزش قرآن دوره ی ابتدایی آشنایی کامل دارد.
 • صلاحیت علمی و مهارت عملی لازم در تدریس بخش های مختلف آموزش قرآن را دارا است.
 • با اصول، اهداف و شیوه های ارزش یابی پیشرفت تحصیلی آموزش قرآن در دوره ی ابتدایی تحصیلی آشنایی کافی دارد.
 • با رسم الخط آموزشی کتاب های آموزش قرآن و ویژگی های آن آشنا است.
 • با رسم الخط قرآن کریم، دلایل تنوع و ویژگی های آن آشنا است.
 • به تلاوت آهنگین و زیبای قرآن علاقه دارد.
 • سواد قرآنی خود را ارتقا می بخشد و به آشنایی بیش تر با علوم و معارف قرآنی علاقه مند است.
 • برای سوالات دانش آموزان به ویژه سوالات قرآنی و دینی آن ها پاسخ مناسب دارد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - فرآورنده: نسیم گوهری