تبیان، دستیار زندگی
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: کاهش تمرکز و مدرسه محوری از اهداف اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدرسه محوری از اهداف اجرای طرح تعالی مدیریت است .

مدرسه محوری از اهداف اجرای طرح تعالی مدیریت است


معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: کاهش تمرکز و مدرسه محوری از اهداف اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه است.


علی زرافشان در مراسم افتتاح مرحله دوم دوره تامین مدرس طرح تعالی مدیریت که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود، با اشاره به ضرورت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مدرسه باید در افق چشم انداز از قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی برخوردار باشد.

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: رویکرد مدیریت در مدرسه محوری باید نقدپذیری و مشارکت جویی باشد.

وی به 40 راهکار ارائه شده در فصل چهارم سند تحول بنیادین اشاره کرد و افزود: چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز از ویژگی های  مدرسه محوری است که در این طرح به دنبال عملیاتی کردن آن هستیم.

رویکرد مدیریت در مدرسه محوری باید نقدپذیری و مشارکت جویی باشد.

زرافشان با انتقاد از برنامه ‌ریزی موردی و شتاب زده، خاطر نشان کرد: در طرح تعالی مدیریت، برنامه ریزی راهبردی و سیستمی مورد تاکید است که می تواند عاملی در جهت اجرای سیاست های راهبردی آموزش و پرورش باشد.

وی با بیان این که پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی 8/98% و در دوره متوسطه 2/85%  است، خاطرنشان کرد: این شاخص ها نشان می دهد که باید درشرایط فعلی از کیفیت بخشی  در آموزش و پرورش به عنوان یک سیاست راهبردی حمایت کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش دسترسی برابر به موادآموزشی را یکی از الزامات نظام های آموزشی دنیا عنوان کرد و افزود: معلم، تحصیلات و منابع آموزشی از ارکان مهم یادگیری است که در صورت همگرایی  به کیفیت بخشی آموزشی می انجامد.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان