تبیان، دستیار زندگی
ماهنامه شماره 92 انجمن روابط عمومی ایران منتشر شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهنامه شماره 92 انجمن روابط عمومی ایران

ماهنامه شماره 92 انجمن روابط عمومی ایران

فهرست ماهنامه انجمن روابط عمومی شماره 92 - اردیبهشت 1393

روز روابط عمومی، نیازمند هویتی مستقل / جواد قاسمی ................ 6

پرونده ای درباره ی روز و هفته ی روابط عمومی

پیام ریاست جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ...................8

بیانیه ی انجمن روابط عمومی ایران ................................................10

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با جمعی از فعالان روابط عمومی ......12

آسیب شناسی برنامه های بزرگداشت / اسماعیل قدیمی ..................16

روز روابط عمومی، چند دیدگاه .......................................................18

دوره ی طلایی روابط عمومی ایران / دکتر حمید صبری ......................21

رویدادها

گزارش جلسه ی ماهانه ی انجمن ................................................26

نقش روابط عمومی در ارتباطات سلامت / سخنرانی دکتر روشنک عاطفی منش ...................27

چگونگی نظارت رسانه ای در ایران، از فلسفه ی وجودی تا عمل/ سخنرانی دکتر ساعی ........ 28

نام گذاری میدان جوانان به نام دکتر کاظم معتمدنژاد ......................... 32

خبرهای کوتاه ....................................................................... 33

تخصص گرایی در روابط عمومی  بخش دوم

كنشگران متخصص؛ كلیدداران نوآوری در روابط عمومی ها / عبدالصمد محمودی ................ 36

کارآموزی نصفه ونیمه، کارشناس روابط عمومی نمی سازد! / گفتگو با یعقوب مشفق ......... 39

سواد رسانه ای؛ تیغ دولبه برای روابط عمومی ها / گفتگو با دکترشهناز هاشمی ............. 42

تخصص گرایی در روابط عمومی؛ بایدها و نبایدها / لیلا نیرومند ....................................... 46

مقالات

باید تعریف جدیدی از روابط عمومی مدرن ارایه داد / شفیع بهرامیان ................................ 48

چرا انتخاب مدیر روابط عمومی مهم است؟ / مهری رفعتی .......................................... 51

مسولیت مدیر روابط عمومی / عبدالله ذاکر ............................................................ 55

شیلر از نگاه دکتر معتمد نژاد  .............................................................................. 59

صاحب امتیاز : انجمن روابط عمومی ایران

مدیر مسوول : جواد قاسمی

زیرنظر: شورای سردبیری

شورای سیاست گذاری :

ناصر بزرگمهر/ امیر عباس تقی پور/

دکتر منصور ساعی/ ابوالقاسم حکیمیان/ سعید

شهبازی / حمید صدیق پور/

غلامرضا کاظمی دینان/ جواد قاسمی/ امیرعلی لعلی/

میرزابابا مطهری نژاد/

هیات علمی:

دکتر حسین افخمی / دکتر محسن قدمی/

دکتر محمد باقر حشمت زاده / دکتر محمود دهقان/

دکتر اسماعیل قدیمی/ محسن امینی/ هوشنگ عباس زاده

مشاوران:

ابراهیم رستمیان مقدم / خسرو رفیعی/ ناصر رزاق منشب

ناهید السادات حسینی/ حمید واعظی/

محمد حقیقی / رحیم چگینی

طراح و مدیر هنری: امیرعلی قاسمی

تصویرسازی ها: سامان خسروی، امیرعلی قاسمی

وب سایت: جلال خلخالی

تنظیم: هومن بهلولی