تبیان، دستیار زندگی
پس از پایان چرخه کربس مولکول های NAD+ و FAD تولید انرژی کنند، زیرا دارای یک زوج الکترون با پتانسیل انتقال بالا محسوب می شوند . . .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرخه اسیدسیتریک 2

اهداف:

 • آشنایی با چرخه اسیدسیتریک
 • آشنایی با جزئیات مولکول ها و واکنش های چرخه اسید سیتریک

شرح  درس:

پس از پایان چرخه کربس مولکول های NAD+ و FAD تولید انرژی کنند، زیرا دارای یک زوج الکترون با پتانسیل انتقال بالا محسوب می شوند. اما مولکول هایNAD+  و FAD تنها زمانی می توانند باز تولید شوند که الکترون هایشان را به اکسیژن در میتوکندری بدهند.

وقتی این الکترون ها برای احیا اکسیژن مولکولی به آب مورد استفاده قرار می گیرند مقدار زیادی از انرژی آزاد آن ها رها می شود که می تواند برای تولید ATP به کار رود. فسفریله شدن اکسایشی فرایندی است که طی آن در نتیجه ی انتقال الکترون از NADH یا FADH2 به اکسیژن توسط تعدادی از حاملین الکترون ،ATP تشکیل می شود. این فرایند در میتوکندری ها به وقوع می پیوندد منبع اصلی ATP در موجودات زنده ی هوازی به شمار می آید.

بنابراین چرخه اسید سیتریک منحصراٌ در شرایط هوازی انجام می شود. این در حالی است که گلیکولیز هم در شرایط هوازی و هم در شرایط بی هوازی انجام می شد. اما همان طور که از طرح های پیشین نیز به یاد دارید شروع و ادامه و پایان یک مسیر بستگی به فعالیت و وجود آنزیم های آن دارد. در این چرخه نیز آنزیم های مهمی دخیل هستند که اگر عملکرد آن ها دچار نقص گردد سبب ایجاد بیماری می شوند.

فیلم:

 • زیستچرخه اسید سیتریک
 • چرخه اسید سیتریک برای بهره بردای بیشتر از مولکول های گلوکز در شرایط هوازی ایجاد شده است. این چرخه با تغییر ماهیت دادن مولکول پیروات شروع شده و با انتقال الکترون به NAD+  و FAD تولید انرژی می کند.

  بری بری یک اختلال عصبی و قلبی-عروقی است که به علت کمبود غذایی تیامین یا همان B1 به وجود می آید. این بیماری در افرادی که برنج عمده غذای آن ها را تشکیل می دهد وجود دارد البته اگر این ویتامین درآن کم باشد. در این بیماری سطح کتوگلوتارات و پیروات به علت عملکرد ناقص آنزیم های تبدیل کننده این دو بالاست. کمبود تیامین سبب نقص در عملکرد این آنزیم ها می شود. از دیگر مواردی که سبب اختلال در مسیر چرخه کربس می شود مسمومیت با جیوه و یا آرسنیک است.

  به طور خلاصه سوخت های کربنی در چرخه اسیدسیتریک اکسایش یافته و الکترون هایی با پتانسیل انتقال بالا به وجود می آورند. سپس این نیروی محرکه الکترونیکی به یک نیروی محرکه پروتونی تبدیل می شود و نهایتاً نیروی محرکه پروتون به پتانسیل انتقال فسفریل تبدیل می گردد.

  چرخه اسیدسیتریک 2

  بسیاری از باکتری ها و گیاهان نمی توانند در حضور استات یا ترکیباتی دیگر که سبب تولید استیل کوآنزیم A می شوند به حیات خود ادامه دهند. آن ها از مسیری متابولیزی استفاده می کنند که در بیشتر موجودات دیگر وجود ندارد بدین شکل که می توانند برای تهیه انرژی و فرایندهای بیوسنتزی واحدهای دو کربنه استیل را به واحدهای چهار کربنه سوکسینات تبدیل کنند. این توالی از واکنش ها موسوم به چرخه گلی اکسالات است.

  دو تفاوت عمده چرخه گلی اکسالات با چرخه کربس در این است که در چرخه کربس در هر دور یک مولکول استیل کوآنزیم A وارد می شود اما در چرخه گلی اکسالات دو مولکول استیل کوآنزیم A وارد می شود. تفاوت دیگر همان تولید سوکسینات از استیل می باشد. بقیه مسیر شبیه به چرخه کربس است.

  فیلم:

 • زیست شناسیچرخه گلی اکسالات
 • چرخه گلی اکسالات همانند چرخه کربس بوده و به تولید استیل کوآنزیم A منجر می شود به طوری که واحدهای دو کربنه به واحدهای چهار کربنه تبدیل می شوند.

  این واکنش ها در گیاهان در اندامی به نام گلی اکسیزوم رخ می دهد.


  مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

  تنظیم: مهسا شاه حسینی