در این جلسه با انواع عددی ممیز شناور در سی پلاس پلاس آشنا می شویم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش برنامه نویسی گام دوم

در گذشته خواندید...

موضوع این گام:
اهداف کلی: معرفی انواع متغییرها و نحوۀ به‌کارگیری آن‌ها در برنامه‌های C++

 


اهداف رفتاری و عمکردی:
انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتوانید:
- انواع عددی صحیح در C++  را نام ببرید و متغیرهایی از این نوع‌ها را در برنامه‌ها به کار ببرید.
- انواع عددی ممیز شناور در C++ را نام ببرید و متغیرهایی از این نوع‌ها را در برنامه‌ها به کار ببرید.
- نوع بولین را تعریف کرده و متغیرهایی از این نوع را در برنامه‌ها به کار ببرید.
- نوع شمارشی را شناخته و متغیرهایی از این نوع را در برنامه‌ها به کار ببرید.
- مفاهیم «تبدیل نوع» و «گسترش نوع» را شناخته و انواع مختلف را به یکدیگر تبدیل نمایید.
- علت خطاهای «سرریزی عددی» و «گردکردن» را دانسته و بتوانید محل وقوع آن‌ها را کشف کنید.
- عملگرهای حسابی و افزایشی و کاهشی و مقدارگذاری مرکب را در برنامه‌ها به کار ببرید.

 

 

سرفصل های تئوری:

 •  توضیح دستورات  cout, cin
 •  توضیح: صفحه متنی وگرافیکی
 •  ادامه بحث متغیرها و عملگرهای حسابی
 •  انواع داده ی عددی 


  متغیر عدد صحیح

 •   محاسبات اعداد صحیح
 •   عملگرهای افزایشی و کاهشی 
 •   عملگرهای مقدارگذاری مرکب 
 •   انواع ممیز شناور


تعریف متغیر ممیز شناور

 •   شکل علمی مقادیر ممیز شناور 
 •   نوع بولین bool 
 •   نوع کاراکتری char 
 •   نوع شمارشی enum 
 •   تبدیل نوع، گسترش نوع 

 

سرفصل های عملی:

 •  نوشتن برنامه چاپ ارقام یک عدد سه رقمی به صورت معکوس
 •  نوشتن برنامه كه دمایی را بر حسب درجة فارنهایت از ورودی بگیرد و آن را به درجه ی سانتی گراد تبدیل كند.
 •  نوشتن برنامه که مختصات گوشه بالا و چپ پرچم ایران را از کاربر بگیرد و آن را رسم کند. (ابعاد پرچم از پیش تعیین شده است.)
 •  نوشتن برنامه   swap  با متغیر کمکی و بدون  
 •  برنامه رسم مثلث و میانه

 

عملگر ورودی

برای این که بتوانیم هنگام اجرای برنامه مقادیری را وارد کنیم از عملگر ورودی استفاده می‌کنیم.

; نام متغیر << cin

برنامه ی زیر یک عدد از کاربر گرفته و همان عدد را دوباره در خروجی نمایش می‌دهد:

#include
#include
using namespace std;
int main()
   int  m;
   cout << "Enter a number: ";
   cin >> m;
   cout << "your number is: " << m << endl;
   return 0;
}

 

عملگر ورودی و عملگر خروجی به شکل جریانی رفتار می‌کنند. یعنی در عملگر خروجی می‌توانیم چند عبارت را با استفاده از چند عملگر << به صورت پشت سر هم چاپ کنیم، در عملگر ورودی نیز می‌توانیم با استفاده از چند عملگر >> چند مقدار را به صورت پشت سر هم دریافت کنیم. مثلا با استفاده از دستور:

cin >> x >> y >> z;

سه مقدار x و y و z به ترتیب از ورودی دریافت می‌شوند. برای این کار باید بین هر ورودی یک فضای خالی (space) بگذارید و پس از تایپ کردن همۀ ورودی‌ها، کلید enter را بفشارید.
توضیح: صفحه متنی (Text) از 25 سطر و 80 ستون تشکیل شده است که هر حرف یا عدد (کلا کاراکتر) در یک خانه صفحه جای می گیرد. این 80 ستون از لحاظ منطقی به 10 قسمت 8 ستونی تقسیم شده است که با چاپ \t دستور cout مکان نما را به ابتدای قسمت بعدی می برد (یا در صورت لزوم به ابتدای سطر بعد)
در C++  دو نوع اصلی داده وجود دارد: «نوع صحیح» و «نوع ممیز شناور». همۀ انواع دیگر از روی این دو ساخته می‌شوند (به شکل زیر دقت کنید).

 

نوع صحیح برای نگهداری اعداد صحیح (اعداد 0 و 1 و 2 و ...) استفاده می‌شود. این اعداد بیشتر برای شمارش به کار می‌روند و دامنه محدودی دارند.
نوع ممیز شناور برای نگهداری اعداد اعشاری استفاده می‌شود. اعداد اعشاری بیشتر برای اندازه‌گیری دقیق به کار می‌روند و دامنۀ بزرگ‌تری دارند. یک عدد اعشاری مثل 187/352را می‌توان به شکل 18/7352×10   یا 102×1/87352  یا 

1873/52 ×10-1   یا  18735/2 ×10-2  و یا ... نوشت.

به این ترتیب با کم و زیاد کردن توان عدد 10 ممیز عدد نیز جابه‌جا می‌شود. به همین دلیل است که به اعداد اعشاری «اعداد ممیز شناور» می‌گویند.
C++  شش نوع متغیر عدد صحیح دارد تفاوت این شش نوع مربوط به میزان حافظه ی مورد استفاده و محدودۀ مقادیری است که هر کدام می‌توانند داشته باشند.

 

 

گام به گام با برنامه نویسی به زبانC++ 

 

  

  


بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
 

منبع:

Ctalk.ir 

firststep.ir

 

مطالب مرتبط

عملگر ورودی در گام دوم

دیگر جلسات آموزشی