هدف این است که بفهمیم سطوح کم آب باعث می شود که ریشه نهال تربچه بیشتر رشد کند یا سطوح پر آب خاک. دومین هدف یافتن مقدار بهینیه ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : فاطمه گودرزی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر کم آبی بر ریشه نهال تربچه

هدف:

هدف این است که بفهمیم سطوح کم آب باعث می شود که ریشه نهال تربچه بیشتر رشد کند یا سطوح پر آب خاک. دومین هدف یافتن مقدار بهینیه آب برای نهال تربچه است.

مقدمه: گیاهان آب و مواد مغذی را از ریشه جمع می کنند. ریشه آب را به پایین و بالا هدایت می کند. آیا وقتی آب کم است ریشه گیاهان در جستجوی آب رشد بیشتری دارد؟

تاثیر کم آبی بر ریشه نهال

فرضیه:

فرض این است که ریشه ی نهال تربچه در جایی که رطوبت و آب کم است نسبت به جایی که رطوبت زیاد است، بیشتر رشد می کند. فرض دیگر این که اگر رطوبت خیلی کم باشد ریشه رشد خوبی دارا نیست و در عوض سلامت گیاه به خطر می افتد.

 

مواد لازم:

دستمال کاغذی

دانه تربچه (50 دانه)

10 لیوان پلاستیکی (یکبار مصرف)

گلدان خاک

قاشق چای خوری

مداد یا خودکار

آب و چند هفته زمان

 

روش انجام آزمایش

50 دانه تربچه را با دستمال کاغذی یا پارچه بپوشانید و برای چند روز آن ها را در جای گرم و مرطوبت نگه دارید. می توانید آن ها را با آب خیس کرده در پارچه بپوشانید و در جای گرمی بگذارید تا جوانه بزند. به محض این که دانه ها جوانه زدند و ریشه و ساقه ی آن شروع به شکفتن کرد 30 تا از بهترین جوانه ها را انتخاب کنید و باقی آن ها دور بریزید.

 

سه چهارم10 لیوان پلاستیکی را از خاک پر کنید و هر سه جوانه را در یک لیوان قرار دهید. لیوان ها را از A تا J به ترتیب نام گذاری کنید و با مداد یا خودکار  نام هر کدام را روی آن ها بنویسید. حال لیوان ها را گروه بندی کنید. هر سه لیوان را در یک گروه قرار دهید. لیوان A و B و C را گروه 1 بنامید. لیوان D و  E و F را گروه 2 و  لیوان G و H و I را گروه 3  و لیوان J را به تنهایی گروه 4 بنامید.

 

در گروه اول هر روز یک قاشق چای خوری آب به لیوان A و دو قاشق چای خوری آب به لیوان  B و سه قاشق چای خوری آب به لیوان C بدهید. در گروه دوم یک روز در میان (دو روز یکبار) یک قاشق چای خوری آب به لیوان D و دو قاشق چای خوری آب به لیوان  E و سه قاشق چای خوری آب به لیوان F بدهید و در گروه سوم سه روز یکبار، یک قاشق چای خوری آب به لیوان G و دو قاشق چای خوری آب به لیوان H و سه قاشق چای خوری آب به لیوان I بدهید. دانه های لیوان J را با دادن آب کافی در هر روز کاملا خیس و مرطوبت نگه دارید.

 

نکته: با گذاشتن سه دانه در هر لیوان حجم نمونه ها را زیاد کرده ایم تا نتیجه آزمایش اعتبار بیشتری داشته باشد.

لیوان ها را در شرایط نور و دمای (دمای اتاق) یکسان قرار دهید. بعد از چند هفته دانه ها را از لیوان ها در آورده و خاک روی ریشه ی آن ها را با آب شستشو داده و ریشه گیاهان را با هم مقایسه کنید.

 

 آیا فرضیه شما درست است؟

 آب کم رشد ریشه را بدتر کرده یا به سلامت ریشه کمک کرده است؟

 چه اتفاقی برای لیوان J افتاده است؟

 آب زیاد بر روی ریشه آن تاثیر مثبت داشته یا منفی؟

 

نتایج داده های آزمایشات را جمع آوری کرده و با توجه به آن نتایج آزمایشات و مشاهدات خود را در دفتر یادداشت کنید. آیا فرضیه شما درست بوده یا نه.

 

مطالعه بیشتر: می توانید یک گیاه خانه ای را در نظر گرفته و با آب دادن بیشتر به یک طرف گلدان رطوبت گرایی را بررسی کنید یعنی ببینید که ریشه گیاه به سمتی که بیشتر آب داده اید رشد کرده یا نه؟

 

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان - تهیه و تنظیم: فاطمه گودرزی