تبیان، دستیار زندگی
پلیمرهای سوپر جاذب، ژل های پلیمری آب دوست یا هیدروژل ها موادی هستند که می توانند مقادیر زیادی از آب را در خود جذب کنند. این مواد ابتدا خشک و فاقد آب می باشند، اما قادرند چندین برابر وزن خود محلول آب جذب کنند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه سوده

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه سوده در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

ساخت هیدروژل

تبیان: سلام و وقت به خیر، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام مدرسه شرکت کردید.

سلام، کیمیا رضایی هستم به همراه روژین قریلی از مدرسه سوده در این جشنواره شرکت کرده ایم.

تبیان: هدف شما از انجام این پروژه چیست؟

در کشور ما، ایران منابع آب زیر زمینی خیلی محدود است، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم ژلی با نام هیدروژن درست کنیم که از مصرف بی رویه آب جلوکیری کند.

تبیان: کار پژوهشی شما در چه زمینه ای است؟

پلیمرهای سوپر جاذب، ژل های پلیمری آب دوست یا هیدروژل ها موادی هستند که می توانند مقادیر زیادی از آب را در خود جذب کنند. این مواد ابتدا خشک و فاقد آب می باشند، اما قادرند چندین برابر وزن خود محلول آب جذب کنند.

این نوع پلیمرها بدون حل شدن در آب آن را جذب می کنند، متورم می شوند و سپس در برابر جاری شدن آب مقاومت می کنند.

هیدروژل ها در ابتدا به عنوان عامل نگهداری آب در کشاورزی و در خاموش کردن آتش مورد استفاده قرار می گرفتند، اما امروزه حدود 80 درصد هیدروژل تولید شده در جهان در صنایع بهداشتی مصرف می شوند.

ویژگی های هیدروژل ها به قرار زیر می باشد:

1-  توانایی جذب آب به مقدار زیاد را دارند.

2-   سرعت جذب آب آن ها بالاست.

3-   هیدروژل ها قدرت این را دارند که در برخی مصارف بعد از تورم به حالت اولیه خود برگردند.

4-   این مواد سمی نیستند.

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه سوده در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

تبیان: از چه موادی و چه روشی برای ساخت هیدروژل ها استفاده کردید؟

1-  10 گرم سود(NaOH)

2-   10 گرم اوره(Urea)

3-    15 گرم پکتین(Pectin)

4-    10 گرم سلولز(Cellulose)

5-     10 سی سی اپی کلروهایدرین (epichlorohydrin)

مراحل کار

1-   3 گرم پکتین را در محلولی حاوی 97 گرم آب با 6% سود و 4 % اوره حل کرده، در دمای اتاق محلول را هم زده تا پکتین حل شود.

2-    3 گرم سلولز را در همان محلول اول (بدون پکتین) که از قبل تا دمای زیر 10 درجه سرد شده می ریزیم، سپس 20 ساعت بعد از یخ زدایی، محلول شفاف می شود و آن را هم می زنیم.

3-    10گرم محلول پکتین و 30 گرم محلول سلولز، مخلوط شده چون که نسبت وزنی پکتین و سلولز باید یک سوم باشد.

4-    سپس 4 میلی لیتر اپی کلروهایدرین قطره قطره به محلول اضافه کرده و تا دمای 60 درجه حرارت می دهیم، که در این جا هیدروژل تشکیل می شود.

تبیان: از انجام این پروژه چه نتیجه ای گرفتید؟

رشد گیاهان بیشتر شده و مقدار آب مصرفی گیاه کمتر شده است و دیگر کشاورز مجبور نیست که هر روز به گیاه آب دهد زیرا هیدروژل آب را به گیاه می رساند.

تبیان: با تشکر که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، موفق و پیروز باشید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان پژوهش سرا ابن سینا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان 

مصاحبه با دانش آموزان پژوهش سرا ابن سینا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان