تبیان، دستیار زندگی
دربین سبزیجات، هویج بیشترین مقدار بتا كاروتن را دارد ودربین میوه ها ، زردآلو اینگونه است. هیچ میوه دیگری به این اندازه دارای بتا كاروتن نیست. بتا كاروتن از دسته كاروتنوئیدها و پیش ساز ویتامین A دربدن است . همچنین به ع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زردآلو منبع بتا كاروتن

در بین سبزیجات، هویج بیشترین مقدار بتا كاروتن را دارد و در بین میوه ها ، زردآلو این گونه است. هیچ میوه دیگری به این اندازه دارای بتا كاروتن نیست.

بتا كاروتن از دسته كاروتنوئیدها و پیش ساز ویتامین A دربدن است . همچنین به عنوان یك آنتی اكسیدان، بدن را از صدمات رادیكال های آزاد حفظ می كند. اخیراً ثابت شده است كه تعداد زیادی كاروتنوئیدهای دیگر مثل كورستین ومقادیر زیادی اسید سالیسیلیك در زردآلو وجود دارد. این مواد متعلق به گروه بزرگی از مواد بیواكتیو هستند و می توانند از مواد غذایی ، مواد درمانی بسازند و غشاء مخاطی را نوسازی  بكنند.

جوان كردن پوست با خوردن زردآلو

بتا كاروتن موجود در زرد آلو مانع پینه بستن و خشك شدن پوست می شود. وقتی پوست بدن ، پوسته پوسته شده و سفید یا خاكستری رنگ می شود نشانه كمبود بتا كاروتن است. بتا كاروتن مثل یك پوست طبیعی از داخل اثر می كند.

زرد آلو محافظی درمقابل صدمات ناشی از اشعه ما وراء بنفش خورشید

در تابستان مقدار كاروتن محافظ موجود در پوست كم می شود و هر قدر اشعه ماوراء بنفش شدیدتر باشد، به همان نسبت كاروتن بیشتری در بدن مصرف می شود. بتا كاروتن در بدن یك پوشش محافظ در مقابل رادیكال های آزاد به وجود می آورد . نور آفتاب ، نیكوتین سیگار، استرس و مواد مضر ، سبب تولید رادیكال های آزاد خطرناك در بدن می شوند. بتا كاروتن این توانایی را دارد كه به مقابله با این رادیكال ها برخیزد و انرژی تخریبی آنها را كم كند.

كاروتن موجود در پوست به عنوان یك محافظ در مقابل اشعه ماوراء بنفش عمل می كند. اگر از كرم های ضد آفتاب هم استفاده نشده باشد، قهوه ای شدن پوست را تسهیل و از سرخ و سوختن پوست جلوگیری می كند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.