تبیان، دستیار زندگی
آشنایی با قرآن کریم به عنوان کلام الهی و کتاب آسمانی تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اهداف آموزش قرآن در دوره ی ابتدایی

اهداف کلی آموزش قرآن در دوره ی ابتدایی

·         آشنایی با قرآن کریم به عنوان کلام الهی و کتاب آسمانی

·         تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن

·         توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین

·         آشنایی با قواعد ضروری روخوانی قرآن

·         حفظ کردن برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی

·         آشنایی با برخی از داستان های قرآن کریم

·         آشنایی با مفهوم برخی از پیام های قرآن

·         شناسایی و تقویت استعداد های دانش آموزان در گرایش های مختلف آموزش قرآن

اهداف آموزش قرآن در هریک از پایه های دوره ی ابتدایی

دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی توانایی های زیر را کسب می کند.

پایه ی اول ابتدایی

·         به شنیدن قرائت زیبای سوره های کتاب علاقه نشان می دهد.

·         دوست دارد کتاب قرآن خود را پاکیزه نگه دارد.

·         با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.

·         با معنای برخی عبارات ساده قرآن آشنا می شود.

·         در خواندن آهنگین و جمعی سوره های کتاب درسی مشارکت می کند.

·         برخی از کلمات و عبارات ساده قرآنی کتاب را بر اساس سیر سوادآموزی فارسی می خواند.

·         با گوش دادن به قرائت آیات قرآن و نگاه کردن به عبارات آن ها، سوره های کتاب درسی را به صورت ساده و یا آهنگین می خواند.

پایه ی دوم ابتدایی

·         با بعضی از آداب خواندن قرآن مانند پاکی و پاکیزگی آشنا می شود.

·         با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.

·         با مفاهیم ساده ی برخی از مفاهیم قرآنی کتاب آشنا می شود.

·         معنای برخی از کلمات ساده ی پیام های قرآنی کتاب را می داند.

·         برخی از نشانه ها و نمادهای رسم الخط قرآن را می شناسد.

·         سوره های حمد، توحید، ناس و عصر را از حفظ می خواند.

·         عبارت قرآنی هر درس را به صورت ساده و شمرده می خواند.

·         می تواند مفهوم پیام های قرآتی کتاب را به زبان کودکانه بیان کند.

 

پایه ی سوم ابتدایی

·         به زیبا خواندن سوره های کتاب علاقه مند است.

·         با چگونگی وقف در آخر آیات و عبارات قرآنی آشنا می شود.

·         با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.

·         معنای برخی از کلمات آشنا و ساده قرآنی را می داند.

·         نشانه ها و نمادهای رسم الخط قرآن را می شناسد.

·         سوره های ساده کتاب را به صورت روان یا آهنگین می خواند.

·         عبارات قرآنی کتاب را به صورت ساده و شمرده می خواند.

·         می تواند مفهوم پیام های قرآنی کتاب را به زبان ساده بیان کند.

پایه ی چهارم ابتدایی

·         به زیبا خواندن قرآن و حفظ برخی از سوره ها و پیام های قرآنی کتاب علاقه مند است.

·         علاقه دارد معنای آیات و عبارات قرآنی کتاب را بداند.

·         دوست دارد در جلسات قرآنی شرکت کند.

·         با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.

·         معنای برخی کلمات آشنا و ساده ی قرآن را می داند.

·         سوره ها و عبارات قرآنی کتاب را به صورت روان و آهنگین می خواند.

·         عبارات قرآنی دارای حروف ناخوانا را صحیح می خواند.

·         قواعد وقف را در آیات و عبارات قرآنی رعایت می کند.

·         برخی از عبارات ساده و کوتاه قرآن را معنا می کند.

·         می تواند مفهوم پیام های قرآن کتاب را به زبان ساده بیان کند.

پایه ی پنجم ابتدایی

·         به زیبا خواندن و حفظ آیات و دانستن معنای آیات علاقه دارد.

·         دوست دارد در جلسات و برنامه های قرآنی شرکت کند.

·         با نحوه ی خواندن حروف مقطعه آشنا می شود.

·         سوره ها و عبارات قرآنی کتاب را به صورت روان یا آهنگین می خواند.

·         آیات قرآن را به کمک خط آموزشی به صورت شمرده می خواند.

·         مفهوم پیام های قرآنی کتاب را به زبان ساده بیان می کند.

·         برخی از عبارات ساده و کوتاه کتاب را معنا می کند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - فرآورنده: نسیم گوهری