تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان مقطع متوسطه می توانند با کلیک بر قسمت های مختلف دستگاه گوارش اطلاعات مفیدی کسب کرده و با کشیدن آن اجزا سعی خواهند کرد که هر قسمت را در محل اصلی خود قرار دهند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستگاه گوارش بسازید

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان مقطع متوسطه می توانند با کلیک بر قسمت های مختلف دستگاه گوارش اطلاعات مفیدی کسب کرده و با کشیدن آن اجزا سعی خواهند کرد که هر قسمت را در محل اصلی خود قرار دهند.

دستگاه گوارش بسازید

دستگاه گوارش شامل لوله طویلی است که قسمت های دیگری روی آن وجود دارد که به هضم و جذب غذای خورده شده توسط موجودات زنده کمک می کند.

روی گزینه start کلیک کنید و با کشیدن اجزای مختلف و قرار دادن در قسمت اصلی خود در بدن انسان با این دستگاه در بدن آشنا شوید.

برای دریافت این محتوای آموزشی اینجا کلیک کنید.


 مرکز یادگیری سایت تبیان