تبیان، دستیار زندگی
هدف از انجام این تحقیق، روش جدیدی برای افزایش پایداری نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با استفاده از رنگ های راکتیو که توانایی ایجاد پیوند کووالانس را دارد بر روی منسوجات پنبه / پلی استر می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان پژوهش سرا ابن سینا

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان پژوهش سرا ابن سینا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

بهبود استحکام، بازکشت از چروک و خواص نوری پنبه/پلی استر رنگرزی شده با رنگ راکتیو با نانو ذرات

تبیان: سلام و وقت به خیر، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام مدرسه شرکت کردید.

سلام، محدثه ملک محمدی هستم به همراه مرضیه وقوفی از پژوهش سرا ابن سینا در این جشنواره شرکت کرده ایم.

تبیان: هدف شما از انجام این پروژه چیست؟

هدف از انجام این تحقیق، یافتن روش جدیدی برای افزایش پایداری نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با استفاده از رنگ های راکتیو که توانایی ایجاد پیوند کووالانس را دارد بر روی منسوجات پنبه / پلی استر می باشد.

تبیان: کار پژوهشی شما در چه زمینه ای است؟

در این تحقیق با توجه به این که رنگ های راکتیو توانایی ایجاد پیوند کووالانس با الیاف را دارند، برای افزایش شفافیت و بهبود خواص استحکامی و برای تثبیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم  و افزایش خواص فیزیکی و نوری الیاف پنبه/پلی استر، اثر آن را بر خواص استحکامی و نوری پنبه/پلی استر در اثر رنگرزی با رنگ راکتیو مورد بررسی قرار می دهیم. هم چنین بهبود چروک پذیری سلولز با کربوکسیلیک اسیدها و دی اکسید تیتانیوم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق نمونه های مورد آزمایش، پارچه پنبه ای صد در صد تاری پودی با اندازه ذرات کمتر از 50 نانومتر و سطح مخصوص کمتر از 35 متر مربع بر گرم و رنگ راکتیو قرمز که برای رنگرزی نمونه های پنبه ای به کار گرفته شد.

برای آماده سازی نانوذره مصرفی از دستگاه اولتراسونیک با توان 50 وات به مدت 60 دقیقه قبل از عملیات رنگرزی استفاده نمودیم.

جهت رنگرزی و اعمال نانو، پارامترهای غلظت نانو و زمان 70 دقیقه با رنگ راکتیو قرمز، روی نمونه های پنبه ای انجام گرفته است.

مصاحبه با دانش آموزان پژوهش سرا ابن سینا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

در این تحقیق آزمایش های زیر نیز بررسی شده است:

1-    آزمایش استحکام

2-    آزمایش ثبات نوری

3-    آزمایش کالریمتری

تبیان: ازانجام این تحقیق چه نتیجه ای گرفتید؟

نوار جذبی پهن مربوط به ارتعاشات کششی گروه O-H نشان دهنده این است که با افزایش تیتانیم در اکسید گروه هیدروکسی بیشتر شده است.

نتایج جدول کالریمتری نیز نشان می دهد که از لحاظ سفیدی و شفافیت تمامی نمونه ها دارای L بالایی بوده و این بدان معنا است که شفافیت رنگی نمونه ها با توجه به ساختار ناهمگون پنبه/پلی استر بهبود یافته است. قدرت رنگی نمونه ها نشان می دهد، نانودی اکسید تیتانیوم قدرت رنگی، رنگ راکتیو را افزایش داده است، بنابراین استفاده از نانودی اکسید تیتانیوم  در غلظت های کم نیز می تواند قدرت رنگی رنگ راکتیو را بهبود بخشد.

تبیان: با تشکر که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، موفق و پیروز باشید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان 

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان 

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان