تبیان، دستیار زندگی
افرادی که از هوش عاطفی قوی تری برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل و سرزنده اند و گرایش کمتری به ترس یا نگرانی دارند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایده های برگزیده روانشناسی هشتمین دوره ی پروژه های دانش آموزی تبیان

هشتمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! در این دوره نیز هم چون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

ایده های برگزیده روانشناسی هشتمین دوره ی پروژه های دانش آموزی تبیان

نام ایده :  بررسی رابطه هوش هیجانی با مهارت ارتباطی دانش آموزان

نام ارایه دهنده :  صالحه حیدری

زمینه و نوع پروژه : روان شناسی - تحقیقاتی

درجه سختی:  دشوار

مبحث هوش هیجانی در دهه هشتاد مطرح شد، در 1990 جان مایر و پیتر سالوی در طی دو مقاله در مورد هوش هیجانی مطرح کردند که برخی از افراد در شناخت احساسات خود و دیگران و حل مشکلات احساسی و عاطفی توانمندتر هستند( هین واستو،2004). افرادی که از هوش عاطفی قوی تری برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل و سرزنده اند و گرایش کمتری به ترس یا نگرانی دارند(گلمن،1995).

تعریف عملیاتی هوش هیجانی:

هوش هیجانی در پژوهش آن چیزی است که آزمون هوش هیجانی بار-ان در 15 مقیاس( خودآگاهی هیجانی، خودابرازی، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مسئله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش بینی و شادمانی) می سنجد. این پرسشنامه در ایران توسط سموعی و همکاران در سال 1381 هنجار گردیده است.

ایده های برگزیده روانشناسی هشتمین دوره ی پروژه های دانش آموزی تبیان

تعریف نظری مهارت ارتباطی:

توانایی برقراری و حفظ ارتباطات بین فردی را بطور موثر گویند.

تعریف عملیاتی مهارت ارتباطی:

مهارت ارتباطی، در پژوهش حاضر به میزان نمره ای گویند که پرسشنامه مهارت ارتباطی اندازه گیری می کند.

در واقع، دانش آموز پژوهشگر در پروژه حاضر سعی دارد ابعاد هوش هیجانی و تاثیر برخورداری از این توانایی بر مهارت ارتباطی، همراه با پژوهش های انجام شده در ایران و خارج از آن در قشر دانش آموزان را، بررسی نماید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

ایده های برگزیده فیزیک هشتمین دوره ی پروژه های دانش آموزی تبیان 

 ایده های برگزیده روانشناسی هشتمین دوره ی پروژه های دانش آموزی تبیان 

ایده های برگزیده روانشناسی هشتمین دوره ی پروژه های دانش آموزی تبیان