تبیان، دستیار زندگی
با توجه به جدول زمان بندی تعیین شده، نتایج استانی و برگزیدگان استانی برای داوری در مرحله کشوری بخش دانش آموزی شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان ها تا تاریخ 31 تیر ماه از طریق دبیرخانه جشنواره استان اعلام خواهد شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج استانی شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی امروز اعلام خواهد شد.

نتایج استانی شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی امروز اعلام خواهد شد


با توجه به جدول زمان بندی تعیین شده، نتایج استانی و برگزیدگان استانی برای داوری در مرحله کشوری بخش دانش آموزی شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان ها تا تاریخ 31 تیر ماه از طریق دبیرخانه جشنواره استان اعلام خواهد شد.


با توجه به جدول زمان بندی تعیین شده، نتایج استانی و برگزیدگان استانی برای داوری در مرحله کشوری بخش دانش آموزی شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان ها تا تاریخ 31 تیر ماه از طریق دبیرخانه جشنواره استان اعلام خواهد شد.

بعد از اعلام نتایج، شرکت کنندگان از تاریخ اول لغایت 6 مرداد ماه می توانند با تکمیل فرم تجدید نظر (موجود در فایل ضمیمه) و با ذکر دلایل و ارائه مستندات علمی، در خصوص برجستگی، نوآوری و یافته های جدید طرح خود و ارائه آن به دبیرخانه جشنواره استان، در خواست تجدیدنظر نموده و پاسخ لازم را به صورت مکتوب دریافت نمایند. بدیهی است به درخواست هایی که فاقد ذکر برجستگی، نوآوری و یافته های جدید با ذکر دلایل علمی و در صورت لزوم مدارک و مستندات و تأییدیه های علمی باشد و یا بعد از تاریخ تعیین شده ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم به ذکر است برگزیدگان استانی جشنواره نوجوان خوارزمی حداکثر تا 27 مرداد ماه توسط دبیرخانه جشنواره استان اعلام و مدارک آنها برای تقدیر کشوری در تاریخ 28 و 29 مرداد ماه تحویل ستاد جشنواره خواهد شد.

لازم به ذکر است برگزیدگان استانی جشنواره نوجوان خوارزمی حداکثر تا 27 مرداد ماه توسط دبیرخانه جشنواره استان اعلام و مدارک آنها برای تقدیر کشوری در تاریخ 28 و 29 مرداد ماه تحویل ستاد جشنواره خواهد شد. بعد از بررسی درخواست های تجدیدنظر و اعلام نظر داوران استان و تحویل طرح های برگزیده جشنواره جوان خوارزمی در تاریخ های 11 و 12 مرداد ماه و نیز اعلام برگزیدگان جشنواره نوجوان خوارزمی و تحویل مدارک و مستندات آنها در تاریخ 28 و 29 مرداد ماه، نتیجه اعلام شده استان، قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان