تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی،‌ دانش آموزان دوره متوسطه در این محتوای آموزشی با مشاهده مولکول آب با این ماده آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروی بین مولکول های آب

در این آموزش تعاملی،‌ دانش آموزان دوره متوسطه در این محتوای آموزشی با مشاهده مولکول آب با این ماده آشنا می شوند.

نیروی بین مولکول های آب

آن ها با پلاریزه مولکول های آب آشنا شده و در نهایت با پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب آشنا می شوند.

در این فیلم آموزشی،‌ دانش آموزان با مشاهده این فیلم، در می یابند که وقتی مولکول های آب به هم می رسند، چگونه با هم پیوند هیدروژنی ایجاد می کنند.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان