تبیان، دستیار زندگی
خرافات به معنای اعتقاد غیرمنطقی به تاثیر امور ماورای طبیعت و خلاف عقل، علم و تجارب شهودی در امور طبیعی است. خرافه به عبارت دیگر، هر نوع اندیشه باطل و خلاف واقع است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

خرافات در عصر قاجار

تبیان: سلام و وقت به خیر، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام مدرسه شرکت کردید.

سلام، من زهرا صادقیان هستم به همراه فاطمه ولی پور از مدرسه پیام زهرا اصفهان در این جشنواره شرکت کرده ایم.

تبیان: هدف شما از انجام این پروژه چیست؟

هدف از انتخاب این موضوع آشنایی بیشتر با مقوله خرافات و بررسی آن می باشد.

تبیان: کار پژوهشی شما در چه زمینه ای است؟

خرافات به معنای اعتقاد غیرمنطقی به تاثیر امور ماورای طبیعت و خلاف عقل، علم و تجارب شهودی در امور طبیعی است. خرافه به عبارت دیگر، هر نوع اندیشه باطل و خلاف واقع است. معمولا در خرافه، رویدادها و حوادثی که با هم ارتباط منطقی ندارند، به یکدیگر ربط داده می شوند و یا علت و معلول یکدیگر دانسته می شوند.

معمولا خرافات ریشه در واقعیات دینی و یا تجربی در زندگی بشر داشته اند و به مرور تبدیل به خرافه شده اند. خرافات، “ پندار موهوم”‌ است که سپس تبدیل به گفتار یا کردار نیز می شود ولی به هرحال نه تنها ریشه در علم و عقل و شرع ندارد، بلکه حتی پایه ای در خیال و تخیل نیز دارا نیست. پس باید گفت خرافات مبتنی بر وهم است که خود از نظر روانی، ریشه در جهل و ترس دارد.

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

تبیان: خرافه و خرافه پرستی در دوره قاجار چگونه بوده است؟

خرافه و خرافه پرستی در دوره قاجار چنان گسترش یافته بود وبه مسایل عجیب و غریب آمیخته بود که واقعا مضحک و افسانه ای است! در دوره قاجار، عبور زنان از زیر شکم فیل به منظور رفع نازایی که گاهی صحنه هایی مضحک را به همراه داشت، یا مالیدن روغن گرگ به لباس زن برای دلسرد کردن شوهرش از او، خوراندن زهر گرگ به زن برای رفع نازایی و استفاده از ناخن هدهد برای زمان بندی و چشم خفاش برای خواب بندی، جگر میمون اکسیر محبت و ... کارهایی بود که از سوی زنان در این دوره انجام می شد. این کج فهمی و القای خرافات و جادو و جنبل دامن زنان دربار را نیز گرفته بود، به طوری که در ناپدید شدن یا مرگ فرزندان ناصرالدین شاه نقش موثری داشت.

تبیان: با تشکر که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، موفق و پیروز باشید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

مصاحبه با دانش آموزان دبیرستان علوم نو در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه فرهنگ سعادت در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان 

مصاحبه با دانش آموزان دبیرستان علوم نو در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان