تبیان، دستیار زندگی
وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن سال93 درتهران بازدید کرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن

 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
  بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
  بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
  بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
  بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
  بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
  بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
 • بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن
  بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه قرآن


منبع:خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان