تبیان، دستیار زندگی
پروژه ی بررسی میزان اثربخشی میدان الکترومغناطیسی بر درمان افسردگی موش سوری از این مدرسه جزء برترین سمینارهای این دوره از جشنواره شد. نگار عمادالدین، زهرا نصرتی و نرگس نوری پژوهشگران عزیزی هستند که این پروژه را با راهنمایی سرکار خانم الهه قاسمی انجام داده.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

پژوهشگران جوان متوسطه 2 فرزانگان 6 به مدیریت سرکار خانم طاهره کردی در نهمین دوره جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان حضور داشتند.

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

پروژه ی بررسی میزان اثربخشی میدان الکترومغناطیسی بر درمان افسردگی موش سوری از این مدرسه جزء برترین سمینارهای این دوره از جشنواره شد. نگار عمادالدین، زهرا نصرتی و نرگس نوری پژوهشگران عزیزی هستند که این پروژه را با راهنمایی سرکار خانم الهه قاسمی انجام داده اند. در زیر خلاصه ای از این پژوهش ارایه می گردد.

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

چکیده:

افسردگی از بیماری های شایع و در عین حال در بسیاری از موارد، غیر قابل درمان است و حتی ممکن است منجر به مرگ شود. بنابر این پیشگیری و درمان آن بسیار ضروری به نظر می رسد. استفاده از انواع داروهای شیمیایی که در حال حاضر برای کنترل این بیماری رایج است، در بسیاری از موارد اثرات جانبی زیان باری در پی دارد. از جمله اهداف این طرح پیشگیری و درمان افسردگی با استفاده از میدان الکترومغناطیسی است.

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

با داشتن جریان الکتریکی عبوری از 46/5 متر سیم مسی با قطر 0/0015 متر و در نظر گرفتن مقاومت این سیم، میدان الکترومغناطیسی حاصل از سیم لوله ای به طول 35 سانتی متر و 144دور قابل محاسبه است؛ که این مقدار 0/002 تسلا می باشد.

در ابتدا میزان افسردگی 4 عدد موش سوری با استفاده از روش تست شنای اجباری سنجیده شد، با داشتن اندازه میدان الکترومغناطیسی، موش ها با زمان های مختلف در این سیم لوله و در معرض این میدان قرار گرفتند و نهایتاً بعد از درمان برای بار دیگر با آزمایش شنای اجباری میزان بهبود افسردگی دو گروه شاهد و نمونه با هم مقایسه شد.

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

نتایج به دست آمده به این صورت بود که در انتها میزان افسردگی موش ها به علت شرایط محیطی و افزایش سن موش ها در کل افزایش یافت، ولی افزایش زمان بی حرکتی موشی که میزان افسردگی بیش تری داشت و تبعاً زمان طولانی تری تحت تأثیر میدان قرار گرفته بود به مقدار چشم گیری کمتر بود.

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد تاثیر میدان الکترومغناطیس بر درمان افسردگی بسیار قابل توجه بوده و پس از کنترل کیفیت و بررسی های بیشتر به عنوان یک درمان انتخابی برای این بیماری می تواند مد نظر قرار گیرد؛ البته با افزایش تعداد موش های مورد آزمایش می توان به طور جدی به حذف خطاهای موجود پرداخت و به این منظور آزمایش های دقیق تری طراحی و اجرا نمود.

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

 اهداف ویژه( جزیی، اختصاصی):

- شناخت بهتر میادین الکترومغناطیسی

-شناخت موش سوری

-ایجاد میدان الکترومغناطیسی برای بررسی تأثیر آن بر افسردگی موش سوری

-شناخت اثرات مثبت میدان الکترومغناطیسی بر روی مغز موش و کاهش اثرات منفی

-چگونگی افسرده کردن موش های سوری

-شناخت چگونگی کارکرد مغز و نورون ها

-شناخت دلایل احتمالی افسردگی

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

 اهداف کاربردی:

- ارتقا سطح سلامتی بیماران با اختلالات روحی و روانی مختلف، اضطراب های شدید و...

- بهبود کارکرد دستگاه فرستنده ی پالس الکترومغناطیسی برای درمان افسردگی

برای آگاهی بیشتر اینجا کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید. دانلود

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی    دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 6، درمان افسردگی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه سارا خرّمی نژاد

تنظیم: نسرین صادقی