تبیان، دستیار زندگی
ازدواج قرار است سه نیاز اصلی را از ما برطرف کند. نیاز به محبت، نیاز جنسی و نیاز به خانواده و ادامه نسل. اگر انتخابتان طوری باشد که این سه نیاز یا حتی یکی از آنها برطرف نشوند، یعنی یک جای کار می لنگد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عشق واقعی چه شکلی است؟


ازدواج قرار است سه نیاز اصلی را از ما برطرف کند. نیاز به محبت، نیاز جنسی و نیاز به خانواده و ادامه نسل. اگر انتخابتان طوری باشد که این سه نیاز یا حتی یکی از آنها برطرف نشوند، یعنی یک جای کار می لنگد.

عشق واقعی

شاید در این بین، تامین عاطفی و نیاز به محبت مهم ترین وجه زندگی مشترک باشد که اگر آن را از رابطه حذف کنید، چیزی برای ادامه دادن نخواهید داشت. اوج یک رابطه عاطفی در ارتباط زن و مرد دیده می شود. یعنی هیچ رابطه ای حتی رابطه والد و فرزندی هم نمی تواند به عمق رابطه زن و شوهر برسد. چرا که در ازدواج، هدف مشترک و یکی شدن وجود دارد. تلاش برای ارتقای یکدیگر دو طرفه است و زن و مرد، بالغانه به هم محبت می کنند. یعنی نه از روی وابستگی، بلکه از روی عشق محض. اما در رابطه والد و فرزندی، فرزند برای تامین نیازهایش، برای ادامه حیات وابسته والدین است. و همین شکل و ماهیت رابطه را تغییر می دهد.

رابطه عاطفی سالم یک زوج باید چهارچوب هایی داشته باشد که در اینجا به آن اشاره می کنیم:

عشق واقعی شکل معامله ندارد

در یک رابطه سالم، شما عشق طرف مقابل را گرو نمی گیرید و از آن برای رسیدن به اهدافتان سواستفاده نمی کنید. از طرف دیگر، برای عشق ورزی به همسرتان، دنبال آن نیستید که اگر محبت دیدید، محبت کنید. اگر زن و شوهری را دیدید که این طور عمل نمی کنند، بدانید که رابطه شان به زودی به شکست خواهد انجامید. اگر نامزدتان محبتش را قطره چکانی و در ازای تنبیه و تشویق به شما نشان می دهد، یعنی در حال معامله و استفاده ابزاری از عشق است.

رابطه عاطفی سالم بالنده است

یعنی دو طرف برای ارتقای آن تلاش می کنند. هر دو از هر فرصتی برای بیشتر عاشق بودن و بیشتر محبت کردن و عمیق تر شدن رابطه تلاش می کنند. اگر در رابطه ای هستید که فقط یکی از شما به پیشبردن آن فکر می کنید،، یکی از شما مدام با پیشنهادهای خوب، با عشق بیشتر و با انگیزه و انرژی در پی جلب محبت طرف مقابل هستید، اگر یکی از شما احساس می کند تنهاست و همیشه تشنه محبت است، یعنی این رابطه سرنوشت خوبی نخواهد داشت. در عشق ورزی باید دو طرف برابر باشند و هر دو بخواهند که این عشق عمیق و ماندگار شود.

در یک رابطه سالم، شما عشق طرف مقابل را گرو نمی گیرید و از آن برای رسیدن به اهدافتان سواستفاده نمی کنید. از طرف دیگر، برای عشق ورزی به همسرتان، دنبال آن نیستید که اگر محبت دیدید، محبت کنید

محبت حمایت می آورد

محبت واقعی زن و مرد وقتی مشخص می شود که دوست داشته باشند از یکدیگر حمایت کنند. بخواهند پشتیبان طرف مقابل باشند و او را در رسیدن به اهدافش کمک کنند. اگر درگیر رابطه ای هستید که طرف مقابل تان مدام از دوست داشتن شما حرف می زند اما حاضر نیست کمک حالتان باشد و با آنکه از دستش برمی آید باری از دوش شما برنمی دارد، بدانید این رابطه در مختصات زندگی مشترک نمی گنجد. شما شاید بتوانید دوران آشنایی خوبی داشته باشید اما در دراز مدت قطعا آزار خواهید دید.

عشق واقعی نفس تنگی نمی آورد

یک رابطه سالم، با وجود بهم پیوستگی زیاد زن و مرد، فضای شخصی هیچ کدام را محدود نمی کند. کسی برای دیگری تعیین تکلیف نمی کند و یکی از افراد رابطه، زنجیر پای دیگری نیست. افراد حتی بعد از تاهل هم به فضای شخصی، روابطه دوستانه شخصی و فعالیت های یک نفره نیاز دارند. اگر عشق این فضای شخصی را بگیرد چیزی نمی گذرد که رابطه به نابودی کشیده می شود. پس، در عشق زن و شوهر یک مرز باریک وجود دارد که با وجود فضای تنفس، فضای شخصی و کمی فاصله ایجاد می شود.

فاطمه ایمانی

بخش کلوب ازدواج تبیان


مطالب مرتبط:

سوءاستفاده عاطفی در عشق

10 روش برای ترمیم شکست عشقی

باورهای درست در مورد عشق و ازدواج

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.