تبیان، دستیار زندگی
من فاطمه عبدالله آموز هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، نفیسه میریان، نرگس نفری مقدم، پرنیا جوادی از مدرسه غیر دولتی سرای دانش فلسطین با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم پرستو صبائی فرد در نهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما بررسی خواص ضدمیکربی ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه غیر دولتی سرای دانش فلسطین

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه غیر دولتی سرای دانش فلسطین، الکل

بررسی خواص ضدمیکربی عصاره آبی و الکلی تعدادی از گیاهان

تبیان: سلام و وقت به خیر، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام مدرسه شرکت کردید؟

سلام من فاطمه عبدالله آموز هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، نفیسه میریان، نرگس نفری مقدم، پرنیا جوادی از مدرسه غیر دولتی سرای دانش فلسطین با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم پرستو صبائی فرد در نهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم.

تبیان: کار پژوهشی شما در چه زمینه ای است؟

موضوع پروژه ما بررسی خواص ضدمیکربی عصاره آبی و الکلی تعدادی از گیاهان است.

از جمله معضلات شایع در دنیای پزشکی، مسأله مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها بوده، بنابراین یافتن ترکیبات ضدمیکربی جدید با کم ترین اثرات جانبی امری لازم و ضروری می باشد. با توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال در گیاه رازک Humulus lupulus  و استفاده هایی که از این گیاه در طب سنتی به عمل می آمد، به نظر می رسد که این گیاه دارای قابلیت ضدباکتریایی قابل ملاحظه ای باشد.

تبیان: هدف از انجام این پژوهش چه بود؟

هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضدباکتری عصاره الکلی گل گیاه رازک بر روی چهار سویه مرجع از استافیلوکوکوساورئوس، اشریشیاکلی، سودوموناسآئروژینوزا، باسیلوس سوبتیلیس، می باشد.

روش بررسی:

این مطالعه به صورت in vitro طراحی شد و اتانل 96 درجه به عنوان حلال در عصاره گیری پودر گیاه رازک استفاده شد. خاصیت ضدباکتری عصاره الکلی این گیاه ابتدا به روش چاهک پلیت در محیط مولرهینتون آگار بررسی شد و حداقل غلظت مهار کننده و حداقل غلظت کشنده با استفاده از 2 درصد غلظت های مختلف عصاره تعیین شد.

پایداری خاصیت ضدباکتری عصاره نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:

غلظت های معینی از این عصاره دارای اثر ضدمیکروبی قابل توجهی روی باکتری ها بودند.

تأثیر عصاره ها با کم شدن غلظت آن ها کم می شود. عصاره رازک در تمامی غلظت ها به خصوص غلظت 1000 و 500 میلی گرم بر میلی لیتر به طور معنی داری اثر مهاری روی رشد باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوکوساورئوس وباسیلوس سوبتیلیس) داشتند که در این میان غلظت 125 میلی گرم بر میلی لیتر در مورد باکتری باسیلوس سوبتیلیس و غلظت 5/62 میلی گرم بر میلی لیتر در مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارای هر دو اثر مهاری و کشندگی بود.

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه غیر دولتی سرای دانش فلسطین، الکل

تبیان: در پایان به چه نتیجه ای رسیدید؟

بعد از آزمایشات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که علی رغم تأثیر برخی از غلظت های عصاره الکلی این گیاه بر باکتری ها، برای معرفی آن به عنوان جایگزین داروهای ضدمیکروبی، به بررسی های وسیع تری نیاز است.

تبیان: چطور با تیبان آشنا شدید؟

ما از طریق مدرسه و معلم پژوهش مان با سایت تبیان و جشنواره تبیان آشنا شدیم.

تبیان: خیلی ممنون که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید، موفق باشید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: الهام گارسچی

تنظیم: نسرین صادقی