تبیان، دستیار زندگی

ساخت توربین بادی - جلسه هشتم

این جلسه هم بسیار شبیه جلسات قبلی پیش خواهد رفت. این بار از دانش آموزان بخواهید توربین هایی با تعداد پره های متفاوت بسازند و توان الکتریکی هر یک را اندازه بگیرند. نتایج باید در جداولی مشابه جداول جلسات قبل ثبت شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


تاثیر تعداد پره های مولد بر توان آن

اهداف آموزشی :

اندازه گیری اثر تاثیر تعداد پره های مولد بر توان آن

 

وسایل لازم :

پوشه پروژه

  توربین بادی ساخته شده  

پایه برای نصب توربین  

پنکه  

نقاله بزرگ آزمایشگاهی 

متر  

مولتی متر و سیم های رابط آن  

راهنمای دانش آموز  

راهنمای ساخت توربین بادی

 

زمان لازم:

 3ساعت

 

روند کار

این جلسه هم بسیار شبیه جلسات قبلی پیش خواهد رفت. این بار از دانش آموزان بخواهید توربین هایی با تعداد پره های متفاوت بسازند و توان الکتریکی هر یک را اندازه بگیرند. نتایج باید در جداولی مشابه جداول جلسات قبل ثبت شود.

اگر خود دانش آموزان پیشنهادهای بهتری برای کار این جلسه داشتند، به آنها فرصت دهید تا همان کار را انجام دهند. برای مثال ممکن است بخواهند اثر "جرم پره ها" را بر توان مولد اندزه بگیرند. برای این کار می تواننر پره هایی با شکل های تقریبا یکسان، ولی از جنس ها مختلف بسازند. چوب، گل رس، فویل آلومینیوم و خمیر کاغذ، گزینه های بسیار مناسبی هستند.

و یا ممکن است بخواهند ببینند زاویه خط کش ها با دیسک اثری بر توان مولد می گذارد یا خیر. به این ترتیب بایستی این زاویه را در چند توربین مختلف تغییر دهند و باز اثر آن را اندازه بگیرند.

کار جالب اما سخت دیگری که می توان انجام داد، اندازه گیری و رسم نمودار ولتاژ تولیدی بر حسب سرعت باد است. برای این کار دو راه وجود دارد: یا باید بادسنج داشته باشید و با کمک آن سرعت باد را در هر آزمایش اندازه بگیرید.

و یا اینکه مطابق شکل زیر، توربین را در جلوی یک ماشین نصب کنید. در یک روزی که هوا آرام است، بیرون بروید و وقتی ماشین با سرعت های گوناگون در حرکت است، ولتاژ خروجی مولد را ثبت کنید.

 

تکلیف:

میانگین و خطای آزمایش را حساب کنید.

برای ادامه پروژه جه پیشنهادهایی دارید؟

 

ارزیابی:

جدول داده های دانش آموزان را برای مشاور ارسال کنید.

سایر ایده های دانش آموزان برای ادامه دادن پروژه را برای ما بفرستید.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی  

 

ساخت توربین بادی- جلسه اول

ساخت توربین بادی – جلسه  دوم

ساخت توربین بادی – جلسه سوم

ساخت توربین بادی – جلسه چهارم و پنجم

ساخت توربین بادی – جلسه ششم و هفتم

ساخت توربین بادی – جلسه هشتم