تبیان، دستیار زندگی

ساخت توربین بادی - جلسه ششم و هفتم

به کمک اره مویی یا کاتر، هر خط کش را به دو قطعه 20 و 10 سانتی متری ببرید. مطابق دستور کار، 1 توربین با پره های به طول 10 سانتی متر و یک توربین با پره هایی به طول 20 سانتی متر بسازید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


تغییر دادن طول پره های توربین

اهداف آموزشی :

ساخت پره های با طول های مختلف برای توربین

اندازه گیری اثر طول پره ها بر ولتاژ تولیدی

 

وسایل لازم :

 پوشه پروژه 

 توربین بادی ساخته شده  

پایه برای نصب توربین  

پنکه  

خط کش پلاستیکی مشابه خط کش های قبلی 3عدد

  CD 2 عدد  

آرمیچر و پروانه پلاستیکی 2 عدد  

اره مویی یا کاتر  

چسب همه کاره یا چسب P.V.C  

مولتی متر و سیم های رابط آن  

راهنمای دانش آموز  

راهنمای ساخت توربین بادی

 

زمان لازم :

دو جلسه 1/5 ساعته

 

روند کار

 به کمک اره مویی یا کاتر، هر خط کش را به دو قطعه 20 و 10 سانتی متری ببرید.

مطابق دستور کار، 1 توربین با پره های به طول 10 سانتی متر و یک توربین با پره هایی به طول 20 سانتی متر بسازید. دقت کنید که غیر از طول پره ها، این توربین ها هیچ فرق دیگری با اولین توربینی که ساختید نداشته باشد.

توربین ها را کناری بگذارید تا خشک شود.

روی میز را جمع کنید. توربین اولیه را روی پایه سوار کنید و مقابل پنکه بگذارید. با انجام اندازه گیری های دقیق، جدول داده شده را پر کنید.

فراموش نکنید که هر اندازه گیری را 3 بار تکرار کنید.

دقت کنید که در همه آزمایش ها، زاویه وزش باد و دور پنکه (تند/کند) یکسان باشد.

 

تکلیف:

میانگین و خطای آزمایش را حساب کنید.

چه عواملی در آزمایش شما خطا ایجاد می کند؟

 

ارزیابی:

جدول داده های دانش آموزان را برای مشاور ارسال کنید.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی  

 

ساخت توربین بادی- جلسه اول

ساخت توربین بادی – جلسه  دوم

ساخت توربین بادی – جلسه سوم

ساخت توربین بادی – جلسه چهارم و پنجم

ساخت توربین بادی – جلسه ششم و هفتم

ساخت توربین بادی – جلسه هشتم