تبیان، دستیار زندگی
باد به پره های توربین بادی برخورد می کند و سرعتش کم می شود. انرژی ای که باد از دست می دهد، پره ها را به حرکت در می آورد و انرژی باد به انرژی چرخشی محورتبدیل می شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با نحوه ی کارکردن توربین بادی

روند کار

در ابتدای جلسه تکالیف جلسه قبل را بخواهید. در 5 دقیقه توضیحات مختصری در مورد تکالیف و کارهای جلسه قبل بخواهید.

از روی نقشه توربین، اجزا و شرح کار هر قسمت آن را توضیح دهید. برای این کار حتما از اطلاعاتی که گروه تهیه کرده است نیز استفاده کنید. 

توربین بادی

باد به پره های توربین بادی برخورد می کند و سرعتش کم می شود. انرژی ای که باد از دست می دهد، پره ها را به حرکت در می آورد و انرژی باد به انرژی رخشی محور تبدیل می شود. این محور وارد یک گیربکس – جعبه دنده- می شود و با به حرکت درآوردن چرخ دنده های بزرگ و کوچک، دور محور را بالا برده، حرکت چرخشی سریع را به محور مولد یا ژنراتور منتقل می کند.

خروجی های آرمیچر را به مولتی متر یا گالوانومتر وصل کنید و محور آن را بچرخانید، تا دانش آموزان تولید الکتریسته توسط آرمیچر را ببینند. اگر در مورد متناوب بودن جریان تولید شده یا قطع و وصل شدن آن سوال کردند، توضیح مختصری درمورد ژنراتور و جریان متناوبی که تولید می کند بدهید.

برای دیدن توضیح بیشتر در مورد ژنراتور،در دانشنامه رشد واژه "ژنراتور" را جستجو کنید.

 ژنراتوراین انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. شکل زیر مدل ساده شده یک توربین بادی را نشان می دهد:

پس بحث در مورد کارکرد توربین بادی، سری به سایت سازمان انرژی های نو بزنید و یا مقاله ای که چاپ کرده اید را به دانش آموزان دهید  تا آن را بخوانند.

باز هم به دانش آموزان فرصت دهید تا با خواندن راهنمای دانش آموز، با مدل های مختلف توربین بادی آشنا شوند.

آماده سازی وسایل لازم برای ساخت توربین بادی 

ارزیابی

منابع بیشتر

اطلاعات بسیار زیادی در مورد تاریخچه، ساختمان،  توان، اثرات زیست محیطی و ... توربین های بادی را  در یکی از سایت های زیر ببینید.

http://www.windpower.org/composite-85.htm

http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/wind_technologies.html

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

ساخت توربین بادی- جلسه اول

ساخت توربین بادی – جلسه  دوم

ساخت توربین بادی – جلسه سوم

ساخت توربین بادی – جلسه چهارم و پنجم

ساخت توربین بادی – جلسه ششم و هفتم

ساخت توربین بادی – جلسه هشتم