تبیان، دستیار زندگی
یان در آخرین روز نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مقام معظم رهبری از نمایشگاه بازدید کردند. ایشان در حین بازدید و در طول مسیر با توقف در مقابل غرفه تبیان به همکارانی که در غرفه تبیان حضور داشتند خسته نباشید گفتند و با مش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خسته نباشید مقام معظم رهبری به همکارانمان در غرفه تبیان


در آخرین روز نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مقام معظم رهبری از نمایشگاه بازدید کردند. ایشان در حین بازدید و در طول مسیر با توقف در مقابل غرفه تبیان به همکارانی که در غرفه تبیان حضور داشتند خسته نباشید گفتند و با مشاهده کوتاهی از مشکل و وضعیت غرفه تبیان برای همکارانمان در تبیان آرزوی موفقیت نمودند.

مطمئنا دلگرمی رهبر اتقلاب ما را در پیمودن راهی که در پیش گرفته ایم مصمصم تر و با اراده ای دو چندان خواهد نمود.

روابط عمومی موسسه تبیان