تبیان، دستیار زندگی
شاه حسینی تاکید کرد : تخلف تماشاگران پرسپولیس در دیدار با سایپا محرز است و رای نهایی در این زمینه فردا صادر خواهد شد. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به افزود : بر اساس گزارش داور و ناظر دیدار تیم های پ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تماشاگران پرسپولیس فردا محروم میشوند


شاه حسینی تاکید کرد : تخلف تماشاگران پرسپولیس در دیدار با سایپا محرز است و رای نهایی در این زمینه فردا صادر خواهد شد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به افزود : بر اساس گزارش داور و ناظر دیدار تیم های پرسپولیس و سایپا اهانت تماشاگران پرسپولیس به بازیکنان سایپا و بویژه علی دایی برای کمیته انضباطی مسجل است و رای نهایی در این خصوص فردا اعلام خواهد شد.

شاه حسینی با بیان اینکه هرگونه رایی در خصوص پرونده تماشاگران پرسپولیس ارتباطی به محرومیت تماشاگران استقلال نخواهد داشت تصریح کرد : موضوعات رسیدگی به تخلفات تیم ها هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد و به تخلف متخلفین از بازیکن ، مربی گرفته تا سرپرست و مجموعه تیم تنها بر طبق مقررات رسیدگی می شود و هیچ تفاوتی نیز از نظر رسیدگی وجود ندارد.

وی در خصوص تصمیمات کمیته انضباطی اظهار داشت : تصمیمات این کمیته بر اساس نظرات کمیته سه نفره شامل بنده به عنوان رئیس کمیته انضباطی ، محدثی دبیر کمیته انضباطی و مداح عضو کمیته انضباطی اتخاذ می شود.

به گفته رئیس کمیته انضباطی محرومیت احتمالی پرسپولیس پس از صدور رای از اولین دیدار خانگی لحاظ خواهد شد.

تماشاگران استقلال محروم شدند .