تبیان، دستیار زندگی
دامداران روستای اسب خوانی سوادکوه با شروع فصل قرق شکنی اقدام به کوچ دام در این منطقه میکنند و اولین روز قرق شکنی را با اجرای کشتی محلی جشن می گیرند. این مراسم به نام آئین سنتی جونِکا سَرِه شناخته می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها


دامداران روستای اسب خوانی سوادکوه با شروع فصل قرق شکنی اقدام به کوچ دام در این منطقه میکنند و اولین روز قرق شکنی را با اجرای کشتی محلی جشن می گیرند. این مراسم به نام آئین سنتی جونِکا سَرِه شناخته می شود.

 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
 • کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها
  کشتی و گاوبازی به سبک مازندرانی ها

بخش گردشگری تبیان