تبیان، دستیار زندگی
دروازه ارگ سمنان تنها دروازه باقی مانده ارگ سمنان است که در زمان بهمن میرزای بهاءالدّوله فرزند فتحعلی شاه قاجار، ساخته شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دروازه ارگ سمنان


دروازه ارگ سمنان تنها دروازه باقی مانده ارگ سمنان است که در زمان بهمن میرزای بهاءالدّوله فرزند فتحعلی شاه قاجار، ساخته شده است.

ساختمان آن در سال 1302 ه.ق، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به اتمام رسیده است.دروازه ارگ فعلی در واقع دروازه شمالی مجموعه ارگ دولتی قدیم سمنان بوده است. امروزه از مجموعه ارگ دولتی کهن سمنان چیزی باقی نمانده است زیرا در زمان رضا شاه به هنگام ساخت و ساز خیابانها و بناهای نو،تمامی این مجموعه، به جز دروازه شمالی آن تخریب شد.

  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان
  • دروازه ارگ سمنان
    دروازه ارگ سمنان

بخش گردشگری تبیان