تبیان، دستیار زندگی
این روزها می توانید سری به نمایشگاه بین المللی تهران بزنید و از سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی دیدن کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سومین نمایشگاه صنایع دستی


این روزها می توانید سری به نمایشگاه بین المللی تهران بزنید و از سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی دیدن کنید.

این نمایشگاه را سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار کرده و در آن 450 غرفه از تمام استان های کشور دایر است که 400 غرفه از آنها به معرفی و فروش صنایع دستی شان می پردازند. همچنین7 کشور خارجی هم در این نمایشگاه حضور دارند و صنایع دستی شان را معرفی می کنند اما فروش ندارند.

چندین چادرعشایر از نقاط مختلف کشور در حاشیه این نمایشگاه برپا خواهد شد و محصولات سنتی و غذاهای محلی شان را میان مردم توزیع خواهند کرد.

 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی
 • سومین نمایشگاه صنایع دستی
  سومین نمایشگاه صنایع دستی

بخش گردشگری تبیان