تبیان، دستیار زندگی
زبان بدن صرفاً بازتاب دهنده هیجانات ما نیست بلکه در اغلب موارد می¬تواند شکل دهنده آنها باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با تمام بدن تان تاثیر گذار باشید


زبان بدن صرفاً بازتاب دهنده هیجانات ما نیست بلکه در اغلب موارد می‌تواند شکل دهنده آنها باشد.

با تمام بدن تان تاثیر گذار باشید

اگر می‌خواهید تغییری در خود ایجاد کنید زبان بدن خود را تغییر دهید. زبان بدن ذهن را تغییر می‌دهد، تغییر ذهن رفتار را تغییر می‌دهد و تغییر رفتار نیز پاسخهایی را که ما از اطراف دریافت می‌کنیم تغییر می‌دهد. بنابراین زبان بدن صرفاً بازتاب دهنده هیجانات ما نیست بلکه در اغلب موارد می‌تواند شکل دهنده آنها باشد.

الف. اگر می‌خواهید با اعتماد به نفس به نظر نرسید، دست به سینه بنشینید و پاهایتان را روی هم بیندازید.

ب. اگر می‌خواهیدبااعتمادبه نفس به نظربرسید،در هنگام نشستن پاهایتان را به حالت معمول جدای از هم قرار دهید و دستها را روی رانها بگذارید.

پ.  اگر می‌خواهید سطح هورمون کورتیزول ( هورمون استرس) کاهش یافته و سطح هورمون تستوسترون (هورمون قدرت) افزایش یابد،درهنگام نشستن پاهای تان رابه حالت معمول کنارهم قراردهیدودستهاراروی رانهابگذارید.

ت. اگر می‌خواهید میزان خطرپذیری، توانایی تفکر انتزاعی و تحمل درد در شما افزایش یابد،درهنگام نشستن پاهای تان راکنارهم قراردهیدودستهاراروی رانهابگذارید.پیشنهاد می‌کنیم حتی قبل از تماسهای تلفنی مهم و یا دادن ایمیلهای حائز اهمیت چند دقیقه‌ای بدن خود را در این وضعیت قرار دهید. اگر تأثیر آن باور ندارید امتحان کنید!

ث. اگر می‌خواهید پژمرده، بی‌انرژی و بی‌انگیزه به نظر برسید، اخم کنید و عبوس باشید!

ج. اگر می‌خواهید احساس خوبی را در خودتان برانگیزید، لبخند بزنید.

چ.اگرمی‌خواهیدشاداب،پرانرژی وباانگیزه به نظربرسید،لبخند بزنید.

ح. اگر می‌خواهید فردی توانمند، قابل اعتماد و دارای روحیه همکاری بالا به نظر برسید، لبخندبزنید.

خ. اگر می‌خواهید رفتار دیگران نسبت به شما بهتر شود و شیوه پاسخگویی دیگران را تحت تأثیر قرار دهید،لبخند بزنید.

اگر می‌خواهید جذاب‌تر به نظر برسید، با علاقه به رفتار یا گفتار طرف مقابل توجه کنید.

د. اگر می‌خواهید کسی را عصبانی نکنید، بیشتر از حد معمول به چشمهای او نگاه نکنید. خیره شدن طولانی به یک غریبه یا کسی که اولین بار است با او برخورد می‌کنید برای او تهدید محسوب می‌شود که می‌تواند ارتباط را خراب کند.

ذ. اگر می‌خواهید به همسرتان نشان دهید چقدر به او علاقمند هستید، به چشمهای او خیره شوید.

ر. اگر می‌خواهید بدانید دیگری چقدر به مطلبی که شما مطرح می‌کنید یا کاری که انجام می‌دهید علاقمند است، به چشمهای او نگاه کنید. وقتی ما به چیزی یا کاری علاقه نشان می‌دهیم مردمک چشم‌ها گشاد می‌شوند.

ز. اگر می‌خواهید جذاب‌تر به نظر برسید، با علاقه به رفتار یا گفتار طرف مقابل توجه کنید. در این حالت مردمک چشم‌های شما گشاد می‌شوند. مطالعات نشان داده‌اند کسانی که مردمک چشم‌شان بازتر است از کسانی که اندازه مردمک چشم‌شان معمولی است  جذاب‌تر ارزیابی می‌شوند.

ژ. اگر می‌خواهید بفهمید لبخند دیگری واقعی است یا نه، به چشمهای او نگاه کنید. در لبخند واقعی چشمها تنگ می‌شوند و در گوشه‌های خارجی چشم‌ها خطهایی ایجاد می‌شود که اصطلاحاً حالت پای کلاغ به آن می‌دهد.

س. اگر می‌خواهید بدانید آیا افراد دروغگو کمتر از دیگران تماس چشمی برقرار می‌کنند یا نه، پاسخ منفی است. تحقیقات نشان داده است که اتفاقاً یک فرددروغگوبیش ازیک فردراستگوتماس چشمی برقرارمی‌کند.  چراکه او  خیلی سعی می‌کندفردمتقابل رانسبت به راستگویی خودمتقاعدکندبنابراین ازتماس چشمی استفاده بیشتری می‌کندتاراستگوبه نظربیاید.

با تمام بدن تان تاثیر گذار باشید

ش. اگر می‌خواهیدنسبت به محارم و همجنسان خود باز و صمیمی به نظر برسید، با آنها تماس لمسی برقرار کنید. برای مثال با آنها دست بدهید، بازوهای آنها را به نرمی فشار دهید و یا دست روی شانه‌شان بگذارید.

ص. اگر می‌خواهید محارم و همجنسان‌تان شما را برای مدت طولانی‌تری به خاطربسپارند، با آنها دست بدهید.

ض. اگر می‌خواهید بهتر از حافظه‌تان استفاده کنید، در زمان نشستن دستها و پاهایتان را به هم گره نزنید.

ط. اگر می‌خواهید در لاک دفاعی فرو نروید، آزاد بنشینید با پاهایی که روی هم نیفتاده‌اند و دستهایی که روی سینه در هم گره نخورده‌اند.

ظ. اگر در جریان کار یا مباحثات و مذاکرات می‌خواهید فرد مقابل را از حالت دفاعی خارج کنید، کمی فرصت استراحت ایجاد کنید، از جایتان بلند شوید و کمی قدم بزنید، از فرد مقابل هم بخواهید کمی حرکت کند و تا وقتی که وی حالت بدنی بازتری به خود نگرفته است سعی نکنید او را متقاعد کنید.

ع. اگر می‌خواهید شنونده خوبی به نظر برسید، در زمان صحبت کردن از کارهای متفرقه مانند چک کردن تلفن همراه، نگاه کردن به ساعت یا توجه به مشغولیت دیگران خودداری کنید.

غ. اگر می‌خواهید روحیه همکاری شما بالاتر به نظر برسد، در جریان مذاکره، به صورت فرد مقابل نگاه کنید و تماس چشمی برقرار کنید. همچنین وضعیت نشستنتان را طوری تنظیم کنید که کمی به سمت فرد مقابل خم شده باشید.

ف. اگر می‌خواهید در جمعی سخنرانی کنید، بهتر است بایستید، چون در حالت نشسته سخنرانی‌کردن شما را منفعل نشان می‌دهد.

اگر می‌خواهید شنونده خوبی به نظر برسید، در زمان صحبت کردن از کارهای متفرقه مانند چک کردن تلفن همراه، نگاه کردن به ساعت یا توجه به مشغولیت دیگران خودداری کنید.

ق. اگر می‌خواهید موافقتتان را به مخاطب نشان دهید، مثل یک آینه حالات بدنی او را نشان دهید. آینه‌وار نشان دادن یعنی مشاهده حالت چهره و بدن مخاطب و نشان دادن حالات و ژستهای مشابه او.

ک. اگر می‌خواهید مخاطب احساس کند شما او را می‌فهمید، مانند آینه حالات بدنی او را منعکس کنید.

گ. اگر می‌خواهید بهتر صحبت کنید، از دستهایتان استفاده کنید. مطالعات نشان داده‌اند که وقتی همراه با صحبت کردن دستها را تکان می‌دهیم ناحیه بروکای مغز که در تولید گفتار نقش مهمی دارد، بیشتر فعالیت می‌کند.

ل. اگر می‌خواهید در زمان صحبت کردن قدرت تفکرتان افزایش یابد، مناسب با محتوا از حرکت دستهایتان استفاده کنید.

م. اگر می‌خواهید تأثیر بیشتری روی مخاطبین بگذارید و شایسته‌تر به نظر برسید، موقع صحبت کردن از دستهایتان کمک بگیرید. البته اطمینان حاصل کنید که حرکات دست شما با آنچه که می‌گویید به طور معناداری مرتبط باشد و بر اساس عادت یا واکنشهای تصادفی بدن نباشد.

ن. اگر می‌خواهید با قدرت صحبت کنید، بیان مطلب را با صدای پایین آغاز کنید، در میان مطلب صدایتان را بالا ببرید و در پایان مطلب، صدا را به حالت اولیه برگردانید. می توانید با فشاردادن لبهایتان روی همدیگر و تولید صدای « هوممممممم» حالت پایین صدایتان را مشخص کنید.

و. اگر می‌خواهید واقعیت را بدانید، به پاهای فرد مقابل نگاه کنید. چرا که اغلب افراد وقتی می‌خواهند زبان بدنشان را کنترل کنند بر حالات چهره و دستها متمرکز می‌شوند و پاها را از قلم می‌اندازند. پاهایی که مدام تکان می‌خورند از استرس و اضطراب فرد حکایت می‌کنند.

ه. اگر می‌خواهید در ارتباطات غیرکلامی موفق باشید، به نقش موقعیت در تفسیر زبان بدن توجه کنید.

راحله فلاح  

بخش خانواده ایرانی تبیان


مطالب مرتبط:

برقراری یک ارتباط خوب در محیط کار

مهمترین ابزار زندگی شما 

به کسی که می‌خواهید تبدیل شوید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.