تبیان، دستیار زندگی
طی مراسمی باحضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان،مدیرآموزش وپرورش ناحیه2،جمعی ازکارشناسان ومعاونین اداره کل وناحیه2 واولیاء دانش آموزان از دانش آموزان برتر درطرح جابربن حیان تجلیل بعمل آمد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرح جابربن حیان،نقطه ی عطف شکوفایی استعدادها وخلاقیت در دانش آموزان است.

طرح جابربن حیان،نقطه ی عطف شکوفایی استعدادها وخلاقیت در دانش آموزان است.


طی مراسمی باحضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان،مدیرآموزش وپرورش ناحیه2،جمعی ازکارشناسان ومعاونین اداره کل وناحیه2 واولیاء دانش آموزان از دانش آموزان برتر درطرح جابربن حیان تجلیل بعمل آمد.


دراین آئین حمید موذن زاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با تبریک به دانش آموزان برگزیده درطرح جابربن حیان گفت:با توجه به فعالیت هایی که دانش آموزان درجشنواره ی جابربن حیان انجام داده اند،مطمئن هستم که باکمی تلاش بیشتر نه تنها درسطح کشور بلکه درسطح جهانی هم می توانید به عنوان یک مخترع برتر مطرح شوید.

موذن زاده طرح جابربن حیان را نقطه ی عطف شکوفایی استعدادها وخلاقیت در دانش آموزان دانست واز اولیاء دانش آموزان خواست :فرزندان خود را در اجرای این گونه طرح ها حمایت و پشتیبانی نمایند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییرات انجام شده درمحتواهای آموزشی،شیوه های تدریس و دوره های آموزشی خواستار تعامل بیشتر اولیاء دانش آموزان با مدارس درجهت اجرای درست ومطلوب این تغییرات شد.

همسو شدن خانواده ها ومدارس باعث بوجود آمدن امنیت روانی در دانش آموزان می شود و از بوجودآمدن تضاد ذهنی در دانش آموزان جلوگیری می کند.

وی با بیان این نکته که تعامل وهمکاری بیشتر خانواده ها با مدارس باعث همسو شدن جریان آموزش می شودگفت: همسو شدن خانواده ها ومدارس باعث بوجود آمدن امنیت روانی در دانش آموزان می شود و از بوجودآمدن تضاد ذهنی در دانش آموزان جلوگیری می کند.

سپس سید داوود ملکی مدیرآموزش وپرورش ناحیه2ضمن قدردانی ازدست اندرکاران برگزاری طرح جابربن حیان دراین ناحیه گفت:پرورش روحیه ی تحقیق وپژوهش بازگشت به اصل خود است .

وی دانش آموزان را دانشمندان کوچکی دانست که باعث بوجود آوردن افتخارات بزرگی درصحنه های مختلف علمی و پژوهشی درجهان می شوند و از آنان خواست در مسائل مختلف علمی،اخلاقی وفرهنگی با  الگو قراردادن دانشمندانی همچون جابربن حیان باعث افتخار برای خود وجامعه ی اسلامی شوند.

درپایان این مراسم از رتبه های برتر جشنواره طرح جابربن حیان درآموزش وپرورش ناحیه2 با اهداء لوح سپاس وجوایزی ارزشمند تجلیل بعمل آمد.


منبع: آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان

بخش سفیران تبیان