تبیان، دستیار زندگی
ما در روابط عمومی یک مشکل داریم و آن هم این است که روابط عمومی ما آمریکایی است. نمی خواهم شعار مرگ بر آمریکا دهم. بلکه می خواهم بگویم روابط عمومی ما دارای سنت آمریکایی است. مشکل ما در اینجا است که آیا می توانیم یک سنت ایرانی را به سنت آمریکایی پیوند بزنیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روابط عمومی ایرانی و راه حل های ایرانی

دکتر کوثری

ما در روابط عمومی یک مشکل داریم و آن هم این است که روابط عمومی ما آمریکایی است. نمی خواهم شعار مرگ بر آمریکا دهم. بلکه می خواهم بگویم روابط عمومی ما دارای سنت آمریکایی است. مشکل ما در اینجا است که آیا می توانیم یک سنت ایرانی را به سنت آمریکایی پیوند بزنیم یا نه؟

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- ما در روابط عمومی یک مشکل داریم و آن هم این است که روابط عمومی ما آمریکایی است. نمی خواهم شعار مرگ بر آمریکا دهم. بلکه می خواهم بگویم روابط عمومی ما دارای سنت آمریکایی است. مشکل ما در اینجا است که آیا می توانیم یک سنت ایرانی را به سنت آمریکایی پیوند بزنیم یا نه؟ به نظر من ما باید با تمام اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، سنت روابط عمومی ایرانی را پیدا کنیم و این سنت در دستان شما مسئولین روابط عمومی است.

اگر 10 کتاب ترجمه شده روابط عمومی را بخوانیم، چیزی جز اصول چهار یا شش گانه در رابطه با اینکه چگونه عمل کنیم را مشاهده نمی کنیم که این مسایل نمی توانند راه گشا باشند. ما باید بر اساس تجربیات خود روابط عمومی ایرانی را بنویسیم و برای آن یک سنت بوجود بیاوریم.

برای مثال برخی از مسئولین روابط عمومی یک مدیر کل بودند، در نتیجه باید کتابی نوشت تحت عنوان اینکه چگونه روابط عمومی یک مدیر کل باشد. یا اینکه چگونه با شرایط، مواجهه با روزنامه ها و مشکلاتی که در ایران وجود دارد، روابط عمومی می تواند یک وزیر باشد.

اصول و چارچوب هایی که در کتاب ها داشتیم، دردی از روابط عمومی در ایران دوا نمی کند. ما باید تجربیات خود را مکتوب و برای مشکلات خود روش و راه حل ایرانی پیدا کنیم. ما در یک محیط ایرانی هستیم و این محیط مشکلات و مسایل خاص خود را دارد. بنابراین باید تاریخ شفاهی روابط عمومی را در ایران بنویسیم. یکی از کارهایی را که می توانیم برای سال آینده در دستور کار خود قرار دهیم، نوشتن 5 تا 10 کتاب در هر یک از حوزه ها است. برای مثال روابط عمومی در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرکت فروگاه ها فرق می کند. هر کدام از آنها دنیای خاص خودشان را دارند. بنابراین خواهش می کنم به سمتی برویم که سال آینده کتاب روابط عمومی خاص هر حوزه را داشته باشیم. هیچ اشکالی ندارد اگر این کتاب ها در سطح متوسط باشد زیرا باعث می شود که یک روابط عمومی با سنت ایرانی داشته باشیم.

 

دکتر کوثری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

تنظیم: هومن بهلولی