تبیان، دستیار زندگی
استادیوم آزادی 23 /6 / 85 سپاهان پرسپولیس مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 237 119 118 تعداد پاسهای كلی 185 94 91 پاسهای صحیح 46 22 24 پاسهای اشتباه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسپولیس - سپاهان

1 –1

استادیوم آزادی

23 /6 / 85

سپاهان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

237

119

118

تعداد پاسهای كلی

185

94

91

پاسهای صحیح

46

22

24

پاسهای اشتباه

6

3

3

پاس بلند صحیح

13

4

9

سانتر

2

1

1

سانتر صحیح

41

22

19

ضربه سر اول

10

4

6

ضربه سر صحیح

18

9

9

خطا

41

28

13

دفع توپ

20

12

8

لودادن توپ

11

8

3

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

7

3

4

شوت بیرون چار چوب

1

---

1

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

2

---

2

سر بیرون چارچوب

2

2

---

آفساید

3

2

1

كارت زرد

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

289

134

155

تعداد پاسهای كلی

243

114

129

پاسهای صحیح

42

19

23

پاسهای اشتباه

4

1

3

پاس بلند صحیح

17

5

12

سانتر

3

---

3

سانتر صحیح

32

13

19

ضربه سر اول

8

4

4

ضربه سر صحیح

26

15

11

خطا

27

13

14

دفع توپ

28

17

11

لودادن توپ

6

5

1

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

9

6

3

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

5

1

4

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

4

1

3

آفساید

3

1

2

كارت زرد