تبیان، دستیار زندگی
تا به حال به راه حلی فکر کرده اید که خیلی زود می تواند شما را میلیونر حتی میلیاردر کند این یک راه هم را از ما بشنوید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با ٥% از درآمدتان میلیونر شوید


تا به حال  به راه حلی فکر کرده اید که خیلی زود می تواند شما را میلیونر کند  یک راه این است که شما 60 درصد از درآمدتان را هزینه خرج  های ضروری کنید و 15 درصد را صرف لذت و خوشی های خود و...


سوال از خدا پاسخ از شما

" آدم بی خیر" برخی از افراد هستند که دیگران از آنها با این عنوان یاد می کنند افرادی که از آنها هیچ سود و خیری به دیگران نمی رسد  این افراد در اجتماع جایی نخواهند داشت نه در دل مردم نه در  اجتماع و ..... زندگی این روزها خیلی از ما را به چنین فردی تبدیل  کرده است، فردی که همه چیز را برای خود می خواهد و جز خود و لذت خود برایش چیزی مهم نیست همچین فردی زندگی را در جنگلی می بیند که برای زنده ماندن در آن باید گرگ بود و تنها از دیگران  و شرایط به نفع خود استفاده کرد و نگذاشت کسی نفعی ببرد این افراد  به قول خود در تعامل با دیگران زرنگی می کنند اما آیا واقعا اینگونه زیست و تعامل  با دیگران لذت برانگیز است؟

در کنار این افراد کسانی زندگی می کنند که خیرشان به دیگران می رسد. آنها تنها دغدغه خود را ندارند مشکل دیگران  را مشکل خود می بینند و شادی آنها را خرسندی خود.   از قبل زندگی این افراد و تعامل با آنها مشکلات بسیاری از زندگی اطرافیان و مردم رفع می شود. خیر آنها از یک خنده که مهربانی را اعطا می کند تا بنیان گذاری یک کار خیر به دیگران می رسد. این افرادهمه را به خود جذب می کنند زندگی آنها برکت دارد و در دل مردم جای دارند

آیا نمی توان در وضعیتی که بیماران بسیاری نمی توانند برای بیماری صعب العلاج خود دار تهیه کنند نذر ما کمکی باشد به تسکین درد آنها، جوانی که شغل ندارد نذر و کار خیر ما گامی باشد برای رفع مشکل او این عناوین و کارهای مشابه دیگر بنیان های کار خیری است که باید در فرهنگ سازی کار خیر بدانها توجه کنیم

نیاز واقعی زندگی امروز کدام یک از گروه های مورد اشاره است؟ کدام یک راحت تر زندگی می کند و نزد خدا از جایگاه بهتری برخوردار است؟

زندگی اجتماعی امروز پر از گره های فراوانی که در زندگی ها افتاده است. فارغ از چرایی این موضوع، شاید کسی نباشد که به نوعی درگیر مشکل و مسئله ای در زندگی خود نباشد گره هایی که خود فرد به تنهایی نمی تواند آن ها را باز کند و از پسشان براید و  نیازمند دست توانمندی است که در این راه او را یاری کند اما چرا این دست ما نباشیم چرا باید چنین موضوعی را از دیگران دریغ کنیم شاید لذت کمک به دیگرانرا  نچشدیم. لذت نشاندن لبخند به لبان پدری شرمنده و یا بیماری چشم به را لحظه ای بدون درد. در شرایطی که ما خودمان را از لذت این موضوع دور کرده ایم هستند خیرینی که وجودشان را وقف دیگران کرده اند و حضورشان مرهمی است بر بسیاری از درد ها؛ افرادی که صدقه می دهند و دل خانواده ای را شاد می کنند؛ مدرسه می سازند و غم را از دل پدر و مادری که آرزوی تحصیل فرزندشان دارند می زدایند،جهیزیه هایی که تهیه می کنند  زندگی های بسیاری را  زمینه ساز می شوند  و بیمارستان هایی می سازند که  بیماران بسیاری را دلخوش می کند گاهی این حرکت ها و کارهای خیر از جنبه فردی خارج می شود و حالت جمعی و بنیادی پیدا می کند  خیرین مدرسه ساز  خیریه هایی که جهاز می دهند و...کارهای خیری که بنیان گذاشته می شوند افرادی که در این راه قدم بر میدارند  نزد خدا جایگاه ویژه ای خواهند داشت و بسیار درباره فضیلت این امر سخن داریم اما هنوز غافلیم گاهی احساس می کنیم بینیان گذاشتن یک کار خیر و انجام آن ثروت  زیادی می خواهد  و شاید این موضوع باعث می شود  ما در این راه گام برنداریم اما برای ساخت یک خانه بهشتی باید آجر آجر قدم برداشت  و ما  خانه های دنیایی را به خانه های بهشتی می فروشیم

واقعا اگر به حکم اسلام در انجام کار خیر، دادن صدقه،  ایجاد  یک سنت حسنه  یا کمک به همسایه، صله رحم و هزاران  مستحب و واجب دیگر عمل کنیم بدون وجود هیچ پایگاه دولتی نمی توان مشکلات موجوددر جامعه اسلامی را تا حد زیادی  حل نمود

باید نگاهمان را به کار خیر تغییر دهیم درست است که مدرسه سازی و بیمارستان سازی کاریسیار پسنیده است اما آیا تنها این امور و مشارکت در آنها کار خیر است به نظر می رسد  به  فرهنگ سازی دیگری پیرامون کار خیر نیازمندیم در اروپا و امریکا گاهی با مواردی بر می خوریم  که با کاشت یک درخت و یا قرار دادن یک صندلی در یک پارک به منظور کار خیر اقدام کرده اند اما مگر این موارد در دین ما جزو کار خیر نیست اما ما خود را محروم کرده ایم و فرهنگ چنین کاری را نداریم! کارهای خیر بسیاری هست که  می توان بنیان گذاشت اما فقط باید نگاهمان را عوض کنیم از جنس همین کارهای های به نظر خرد.

کار خیر

می توانیم  حتی این امر را در موقوفات و نذری های خود  تسری دهیم  آیا نمی توان در وضعیتی که بیماران بسیاری نمی توانند برای بیماری صعب العلاج خود دار تهیه کنند نذر ما کمکی باشد به تسکین درد آنها، جوانی که شغل ندارد نذر ما پیدا کردن کار برای وی باشد این عناوین و کارهای مشابه دیگر بنیان های کار خیری است که باید در فرهنگ سازی کار خیر بدانها توجه کنیم

واقعا اگر به حکم اسلام در انجام کار خیر، دادن صدقه،  ایجاد  یک سنت حسنه  یا کمک به همسایه، صله رحم و هزاران  مستحب و واجب دیگر عمل کنیم بدون وجود هیچ پایگاه دولتی نمی توان مشکلات موجود د ر جامعه اسلامی را تا حد زیادی حل نمود؟

از فرصت استفاده کنید به ویژه اگر جوان هستید شما وقت زیادی برای میلیونر شدن دارید اگر٦٠ درصد از درآمد خود را برای هزینه های ضروری، ١٥ درصد را برای تفریح و سرگرمی، ٢٠ درصد را هم برای پس انداز و در نهایت ٥ درصد باقی مانده را برای کار خیر اختصاص دهید با همین ٥ درصد خداوند برکتی به شما می دهد و میلیونها ارزش دارد به ویژه اگر این کارتان بنیان گذاری یک کار یا صدقه جاریه باشد.

شما می توانید لذت کمک به دیگران را بچشید فقط کافی است جوان دل باشید همین الان نیت کنید برای انجام یک کار خیر.

حتی می توانید با ثبت کار خود در ذیل متن، بنیان یک کار خیر را همینجا بگذارید.

امیر رضوانی

بخش اجتماعی تبیان


مطالب مرتبط:

طوفان تهران عذاب بود؟

پای درددل پرستاری از خودگذشته

خانه تکانی دل با دستگیری از نیازمندان