تبیان، دستیار زندگی
مدیرکل مشاوره و امور تربیتی آموزش و پرورش گفت: برای هر 12 دانش آموز یک ساعت مشاوره در نظر گرفته شده و به تصویب رسیده که در سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک ساعت مشاوره در ازای هر 12 دانش آموز طی سال تحصیلی آینده

یک ساعت مشاوره در ازای هر 12 دانش آموز طی سال تحصیلی آینده


مدیرکل مشاوره و امور تربیتی آموزش و پرورش گفت: برای هر 12 دانش آموز یک ساعت مشاوره در نظر گرفته شده و به تصویب رسیده که در سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد.


ابوالقاسم عیسی مراد طبق قانون باید هر 15 نفر دانش آموز یک ساعت مشاوره داشته باشند، اما بر حسب استاندارهای بین المللی برای هر 6 نفر دانش آموزی یک ساعت مشاوره، فاصله داریم.

وی در خصوص آموزش ضمن خدمت نیروهای جدید برای سال تحصیلی جدید، نیز گفت: طبق معمول برای مشاوران در طی سال آموزش های مرتبط طراحی می شود که زمان برگزاری دوره های آموزشی به اطلاع مشاوران مدارس می رسد.

عیسی مراد اضافه کرد: به تناسب نیاز در یک موضوع با برنامه ریزی برای مشاوران در طی سال آموزش ها برگزار می شود آموزش در سال تحصیلی جدید از موضوعاتی است که با برنامه ریزی دنبال خواهد شد.

به تناسب نیاز در یک موضوع با برنامه ریزی برای مشاوران در طی سال آموزش ها برگزار می شود آموزش در سال تحصیلی جدید از موضوعاتی است که با برنامه ریزی دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سند تحول بنیادین و کارگروه های اجرایی در سازمان پژوهش هر هفته برگزار می شوند، برنامه هایی را که قرار است در سال تحصیلی آینده به اجرا در بیاوریم متناسب با برخی از آموزش ها دنبال خواهیم کرد.

مدیرکل مشاوره و امور تربیتی آموزش و پرورش اظهار کرد: هدایت تحصیلی و ارتقای انتخاب شغلی و برنامه جامعی برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود، به تناسب آن نیز مشاوران آموزش می بینند تا بتوانند در استان و در سطح کشور سرویس های مشاوره ای به دانش آموزان و خانواده ها ارائه دهند.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان