تبیان، دستیار زندگی
به نظر شما اگر امام نبود و همچنان در دوران طاغوت به سر می بردیم، ایران چگونه میشد؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر امام نبود.....

امام حمینی، مدرسه رفاه

پرداختن به موضوع "اگر امام  بود .... "که برخی برای آن همایش هم گرفتند نه تنها دردی از ما دوا نمی کند بلکه موضوعی کج سلیقانه و انحرافی  به نظر می رسد اما در مقابل می توان به این موضوع پرداخت که اگر امام نبود چه میشد؟ اگر امام نبود ایرانی که مدت ها در زیر گام های پادشاهان دیکتاتور و مستبد  و استعمارگران اروپایی غارت شده بود  با ادامه رژیم پهلوی به کجا می انجامید؟ هویت ملی که در چنگال کاپیتولاسیون گرفتار آمده بود چه میشد؟ اسلام و ارزش های دینی  امروز کجای زندگی ما قرار داشتند؟ چقدر استقلال داشتیم و چه میزان آزادی؟

سالروز رحلت ملکوتی امام خمینی موعد خوبی است برای تامل در اینباره؛ چقدر قدر انقلاب و جریان اسلام خواهی که امام در ایران و جهان ایجاد و رهبری کرد را می دانیم .واقعا  اگر امام خمینی  این بزرگ مرد عصر غیبت کبری نبود ایران امروز چگونه بود؟

نظر خود را برای ما بنویسید .......

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان