تبیان، دستیار زندگی
كشف یك نقاشی تازه از سالوادور دالی یك كارشناس نقاشی به نام «مانوئل مایورال» از كشف اثر تازه ای از سالوادور دالی ، نقاش مشهور اسپانیایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، دالی این نقاشی را در پشت یكی دیگر از تابلوهای خود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 23 تیر ماه 1382

كشف یك نقاشی تازه از سالوادور دالی

یك كارشناس نقاشی به نام «مانوئل مایورال» از كشف اثر تازه ای از سالوادور دالی ، نقاش مشهور اسپانیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، دالی این نقاشی را در پشت یكی دیگر از تابلوهای خود كشیده است و مربوط به اوایل دهه 1920 میلادی است.

برپایه این گزارش ، این كارشناس نقاشی ، ماه گذشته تابلو مذكور را به مبلغ دویست هزار یورو از یك نمایشگاه خرید و به هنگام انتقال آن به محل كار خویش نقاشی پشت آن را كشف كرد.

گفتنی است این تابلو به خاطر بهره مند بودن از هنر دالی، در دو روی خود ،  ارزش فوق العاده ای دارد اما هنوز نمی توان آن را قیمت گذاری كرد.